KS ønsker tilbakemelding om erfaringer med kommunene under pandemien

Molde kommune ber om innspill! KS - Spørreundersøkelse om kommunenes erfaringer fra koronapandemien så langt. KS innhenter erfaringer fra næringslivet og frivillige organisasjoner!

Formål og tema for undersøkelsen

Deloitte gjennomfører på oppdrag fra KS (www.ks.no) en nasjonal spørreundersøkelse om kommunesektorens erfaring fra koronakrisen. Undersøkelsen skal bidra til å gi et samlet bilde av kommunenes og fylkeskommunenes erfaringer fra koronapandemien så langt og bidra til læring og forbedring.

I denne sammenhengen ønsker også KS å få frem erfaringene til næringsliv og frivillige organisasjoner (kultur, idrett, humanitær mv.) og hvordan disse har opplevd samarbeid med, informasjon fra og støtteordninger i regi av egen kommune og fylkeskommune.

De vil derfor sette stor pris på om du kan sette av om lag 10 minutter til å svare på vedlagte elektroniske spørreundersøkelse (se lenge lenger nede i e-posten).

Slik går du frem for å svare på undersøkelsen:

  • Dersom du ønsker oversikt over spørsmålene i undersøkelsen før du skal svare, kan du trykke deg igjennom hele undersøkelsen uten å fylle inn svar (med unntak av noen innledende, obligatoriske spørsmål). Du må da ikke trykke «send» på siste siden.
  • Vær også oppmerksom på at det mellom noen av de første spørsmålene i undersøkelsen kan gå rundt 10 sekunder før neste spørsmål dukker opp.
  • Svarene blir ikke registrert hos oss før du trykker «send» etter siste spørsmål i undersøkelsen.
  • Etter at du har besvart undersøkelsen kan du be om å få svarene dine tilsendt per e-post.
  • Klikk her for å delta.
  • Dersom du ikke får åpnet lenken i nettleseren kan du kopiere lenken den manuelle lenke og åpne den i en annen nettleser. Manuell lenke: https://response.questback.com...
  • NB! Vær oppmerksom på at når du svarer kan du ikke gå tilbake til tidligere spørsmål eller lagre utkast. Går du ut av undersøkelsen eller trykker på tilbakeknappen, må du begynne på nytt.
  • Det er mulig å hoppe over spørsmål som det er vanskelig å svare på.

Frivillig deltakelse, samtykke og behandling av personopplysninger

Det er frivillig å svare på spørreundersøkelsen.Deloitte behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. KS er behandlingsansvarlig for personopplysninger i forbindelse med undersøkelsen, og Deloitte er databehandler på vegne av KS. Det er derfor inngått en databehandleravtale mellom KS og Deloitte. Se også KS sin personvernerklæring her: https://www.ks.no/om-ks/om-ks/personvernerklaring

Vår behandling av personopplysninger i forbindelse med spørreundersøkelsen er basert på samtykke. Ved å benytte lenken over, og svare på spørreundersøkelsen, samtykker du i at Deloitte som KS sin databehandler kan behandle de personopplysninger som kommer frem om deg gjennom at du svarer på spørreundersøkelsen.

I behandlingen av dataene fra undersøkelsen vil ingen enkeltkommune, enkeltbedrift eller enkeltorganisasjon bli identifisert uten samtykke fra de som har sendt inn sine svar.

Hvis du har spørsmål kan du sende en e-post til koronaundersokelseKS@deloitte.no så svarer vi deg så raskt som mulig.