Løsning er valgt!

Statnett har valgt konsept for løsning av forsyningssikkerheten til Nordmøre og Romsdal! Det fortalte de da de nylig la frem en offensiv Nettutviklingsplan 2021.

Statnett offentliggjorde i møte 30. september 2021 at de velger konseptet 420 kV Isfjorden – Istad- Fræna som løsning for Molderegionen. Det er en løsning som i imøtekommer ønskene og behovene fra regionen, og en løsning vi veldig fornøyd med!

Nå er det viktig at det settes fart på investeringsbeslutning og byggestart. I påvente av utbygging og frem til ferdigstillelse av ny 420 kV så må Statnett beholde regionalnettet, se bla her.

I møte 30. september la Statnett frem Nettutviklingsplan for 2021. Se møtet her, 24 min ut i sendingen forteller de om planene for vår region.

I innkallingen til møtet sa de følgende:

Det grønne taktskiftet skjer nå. Omstillingen går stadig raskere og er kraftig forsterket siden forrige nettutviklingsplan ble offentliggjort i 2019. EUs "Klar for 55"-pakke, FNs sjette klimarapport fra IPCC og den sterke økningen i CO2-prisene bekrefter utviklingen.

I tillegg til konkretisering av klimamålene, gjør teknologiutvikling at mye ny grønn industri er under rask etablering. Statnetts langsiktige markedsanalyse legger til grunn at forbruket kan bli opp mot 220 TWh årlig i 2050, mot 140 TWh i dag. Den forventede store økningen i kraftforbruk vil kreve betydelig økning i tilgangen på kraft, og utviklingen innen havvind er sentral i dette.

Nettutviklingsplan 2021 viser hvilket tempo og hvilke investeringer i nettet som er nødvendig for å møte denne utviklingen.Arrangementet var digitalt.