Medlemmene er svært enig i strategien til MNF

Medlemmene i MNF er svært enig i visjon, mål og strategien til MNF.

Medlemmene er spurt hva de mener om MNF sin strategi i undersøkelsen som nylig er utført, og hvor 36 % av de svarte. Medlemmene er er svært enig i visjon, mål og strategi som styret har trukket opp.

På en skala fra 1- 6 hvor 1 er helt uenig og 6 er svært enig så er gjennomsnittet 5,28 på visjonen:

Molderegionen skal være en av landets mest attraktive regioner å bo og arbeide i - der folk trives

Ift MNF sine mål for Molde så er medlemmene også svært enig:

I 2031 skal Molde være en pulserende by med 35.000 innbyggere i kommunen. Her er gjennomsnitt score 5,23.

Molderegionen skal være blant landets 10 beste på attraktivitet og trivsel og det skal være et sted hvor det er lett å etablere ny næringsvirksomhet. Gjennomsnitt 5,53.

Vekst i antall i arbeidsplasser i Molde og regionen. Gjennomsnitt 5,51.

På styrets strategisamling i Rauma 4. og 5. oktober fikk vi inspirerende og engasjerte foredrag fra ordfører Yvonne Wold som fortalte om hvordan de driver næringsarbeid i Rauma kommune, adm.dir Pål Amundsen i Romsdalen AS AS, om status og ambisjoner og koblingen Rauma – Molde hvordan lykkes med utvikling og vekst og daglig leder i Nordveggen Solveig Brøste Sletta fortalt om utviklingsarbeidet i Rauma og deres suksesskriteria. Videre fikk vi harde fakta på hva som møter oss fremover, utviklingstrekk og utfordringer v/rådgiver Plan- og analyseavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune, Trygve Grydeland og fra Distriktssenteret.

Ut fra utfordringsbildet for regionen fremover, status og medlemmenes innspill diskuterte styret strategien og gjorde noen små justeringer som skal endelig godkjennes på neste styremøte.