Stort medlemsengasjement i MNF!

Vi har mye større kraft når vi jobber sammen om felles mål, og er derfor svært takknemlig for det store engasjementet fra næringslivet. Dette viser seg bla ved at over 200 personer i 2020 deltok i utvalg, styrer mm i MNF. Se oversikt her.

Også i 2020 var det stor oppslutning på alle våre arrangement og deltagelse i styrer, arbeidsgrupper og prosjekter. 220 representanter (129 unike bedrifter) har bidratt, hvorav:

• 66 (46 medl) har vært representert i ulike styrer, arbeidsgrupper og programkomiteer
• 105 (64 medl) har holdt presentasjoner og innlegg på våre frokostmøter/arrangement
• 47 (19 medl) har deltatt i ulike prosjekter

Se oversikt over alle arbeidsgrupper/styrer i MNF her. Styret i MNF ser du her.