Molde kommune deler ut 4,7 millioner kr

Har dere tapt omsetning som følge av Covid -19? Søk om kompensasjonsmidler fra Molde kommune. Søknadsprosessen er enkel og dere får svar raskt. Søknadsfristen er 30.september 2021.

Lokale bedrifter og foretak som er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med covid-19-pandemien kan søke om kompensasjonsmidlene. Også denne gangen søkes det via Regionalforvaltning.no. Søknadsfristen er 30.september 2021.

Mer informasjon finner du her