Molde på 49.plass i Kommune-NM 2021

Kommunene rangeres etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Kommune-NM 2021 er i hovedsak basert på tall fra 2020.

Tidligere plasseringer:
2020: 51.plass
2019: 29.plass
2018: 25.plass
2017: 40.plass
2016: 28.plass
(Merk at tallene fra og med 2020 inkluderer tidligere Nesset og Midsund kommune)

Det er alltid interessant å se på denne type målinger, da de gir en pekepinn på hvordan utviklingen er, og i hvilken retning vi går. Molde scorer best på kompetanse, hvor vi er på 29. plass og på arbeidsmarked, hvor vi er på 38.plass av kommunene i Norge.

«Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner. Kommune-NM 2021 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Årets kåring baseres på tall for 2020.» Videre måler Kommune-NM «kommunens økonomiske bærekraft og potensiale for vekst, slik sett kan en si at kåringen også måler attraktivitet for næringslivet. Kommune-NM måler ikke politikk eller næringsvennlighet direkte. Kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi.»

Se rapporten her