Molderegionen utvikler seg til Next Generation Travel

Gruppemarkedet er endret etter pandemien. Vi tar grep for å utvikle oss slik at Molderegionen kan gå i bresjen å stake ut kursen for Next Generation Travel der vi kobler den lokale kraften tettere opp mot produktet vårt. Det blir et paradigmeskifte i reiselivet sier fasilitator Karina Fürst som har 25 års erfaring med å bringe grupper på MICE-markedet inn til Norge.

Hoteller, utviklingsaktører og opplevelsesbedrifter i Molderegionen var samlet tirsdag og onsdag denne uke til den første samlingen i utviklingsprosjektet Next Generation Travel.

Etter pandemien er gruppemarkedet annerledes. De internasjonale kundene ønsker mer genuine, innovative og bærekraftige opplevelser, og en sterkere formidling av det unike på destinasjonen når de avholder sine møter, konferanser og events. Molderegionen har hatt en del omsetning og leveranser til gruppemarkedet, men vi er også relativt ny i segmentet MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events). MICE-reisende er en undergruppe av forretningsreisende som har angitt at deres formål med forretningsreisen til Norge var et eller flere av de følgende; kongress, konferanse, firmamøter, messe/ utstilling, kurs/ utdanning og belønning eller bonustur. Markedet er globalt, og vi konkurrerer med destinasjoner over hele verden.

Karina Fürst fra Authenticore besøkte oss på en visningstur i Molde og Hustadvika før pandemien, og hun likte godt det hun så. Nok til at det allerede er klart for to grupper på tilsammen 120 personer fra Nederland kommer høsten 2022. Her vant Molderegionen over Moskva etter en sluttspurten om hvilken destinasjon de skulle velge. Men Karina så også at her har vi mye å gå på, og har foreslått oss som destinasjon på konseptet Next Generation Travel som hun har utviklet. Hun er med oss som fasilitator for prosjektet som inngår som en del av Masterplan Reiseliv 2030.

Vi har derfor søkt og fått tildelt midler fra Innovasjon Norge for et pilotprosjekt der vi går i front for å utvikle innholdet i Next Generation Travel. Målsettingen med utviklingsprosjektet er at vi tar en tydelig posisjon på Next Generation Travel. Og lykkes vi med prosjektet innebærer det en mulighet for å rulle det ut over hele Norge, slik at landet tar en tydelige posisjon i framtidens gruppemarked.

Den første samlingen handlet om Nytenking. Med metodikk som World Cafe og Think Tank har opplevelses leverandørene, utviklere og hotellene sammen fått inspirasjon, knadd ideer og løftet fram mulig innhold til opplevelser, hvordan selve møtet kan ha et innovativ innhold, omgivelser og ramme, og hvordan vi kan utnytte den genuine kraften i regionen vår tydeligere og bedre.

Utover etterjulsvinteren og våren skal det handle om Opplevelsene og kvalitetssikring, Visningsturer der det kommer beslutningstakere fra Tyskland, Belgia, Nederland og Frankrike som også deltar i en workshop Make Me Better.

Storytelling, foto og film er en vesentlig del av prosjektet, og vi har med oss Totjueto Film fra Molde for å lage korte stories om deltakerne som kan brukes videre i innsalget.

Opptatt av Ildsjeler

Karina Fürst som er født i Tyskland, har reiselivsutdanning fra Hotel Escoliere de Lausanne, og har bodd i Sveits, Spania, Columbia og USA. Gjennom firmaet Authenticore har hun bygget opp leveranser bygget på verdien av meningsfulle opplevelser som er basert på mellommenneskelig relasjoner og lokale ildsjeler. I 25 år har hun utviklet destinasjoner basert på filosofien om autentiske opplevelser og solgt konseptene til utenlandske bedrifter.