Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer: Gjenreisingsbyane

Gjenreisingsbyane: I skjeringspunktet mellom kulturvern og byutvikling – kva er moglegheitene?
Dato10. juni kl. 09:00 - 12:00
StedDigitalt
Last ned til kalender

I samarbeid med Kristiansund, Rauma og Molde kommunar, inviterer fylkeskommunen til eit fagseminar. Her ønsker de å sette lys på korleis moderne byutvikling kan skje i bygningsmiljø som etterkvart har fått nasjonal status som verdfulle.

Seminaret er ope, men målgruppa er særskilt sentrumsforeiningar, næringslag, gardeigarar, eigedomsutviklarar, konsulentfirma, saksbehandlarar i kommunen.

  • Kva er dei viktige elementa i gjenreisingsarkitekturen ?
  • Kva er spelerommet for endring ?
  • Er gjenreisingsarkitekturen mogleg å marknadsføre ?
  • Kva finst av gode eksempel ?

Programmet er under utarbeiding, og vil bli lagt ut seinare. Meld deg likevel på no, og sett av tidspunktet på kalenderen. Lenke for digital deltaking vil bli sendt ut når det nærmar seg.

Påmelding her!