Nye entrepriser til SNR kommer i august/september

Frokostmøte 17. august om SNR. 10 av 24 entrepriser til det nye sykehuset er kontrahert. Syv av dem er i prosess og syv skal ut i løpet av august og september.

Prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal og prosjektsjef Ketil Gaupsetpresenterte planer for innhold, status i prosjektet og for entreprisene samt en oppdatert fremdriftsplan for gjennomføringen av det nye akuttsykehuset som bygges på Hjelset. Sykehuset vil inneholde flere senger, flere moderne og fremtidsrettede logistikksystemer enn det som finnes ved dagens sykehus i Molde og Kristiansund . Det er også tatt grep for at man skal være forberedt på fremtidige pandemier og større grad av hjemmebehandling i form av virtuelle poliklinikker. I tillegg sikrer gaven fra GassROR større fleksibilitet og fremtidige løsninger ved behov.

10 av 24 entrepriser er så langt kontrahert, 7 er i prosess og 7 legges ut i løpet av høsten. Målet er at alle de tekniske entreprisene skal være ferdig kontrahert i løpet av 2021. Entreprisen for psykiatribygg skal være kontrahert kort tid etter dette. Oversikt over entreprisene finner du i presentasjonen under.

På spørsmål om hva som skjer med IT-infrastrukturen, sa Ragnar Heimdal at denne inngår i elektroentreprisen, og at Hemit skal levere på IKT og utstyr. Heimdal sa videre at de håper det lokale markedet finner entreprisene interessante, og at lokale aktører vil være viktig, spesielt med tanke på videre drift etter at sykehuset er ferdig bygget. Sykehuset skal være i full drift våren 2025.

Nærmere 40 personer deltok på møtet.

Presentasjon fra møtet finner du her

Ta kontakt med Knut Ragnar Heimdal eller Ketil Gaupset ved eventuelle spørsmål i fht entreprisene.