Nye store infotavler om alle Midsundtrappene

Nye infotavler er kommet opp ved fergeleiene ved Solholmen og Dryna, en stor tavle i sentrum og unike tavler ved hver trappeoppgang

Bedre info ved vår store reiselivsmagnet Midsundtrappene

I fjor sommer fikk vi en del tilbakemeldinger på at det var vanskelig å finne riktig trappeoppgang. Det var sågar noen som trodde de hadde gått Norges lengste sammenhengende trapp, og som ble skuffet over at de ikke kunne sjekke akkurat den av på bucket-lista si, da de hadde gått en annen trapp! Det er også flere som ikke vet at det finnes mange Midsundtrapper, og disse får nå et oversiktsbilde over valgmulighetene. Og valgmuligheten er mange på Midsund - de fenomenale trappene trekker folk fra hele landet!

Masterplan Reiseliv og Midsund Idrettslag og aktørene på Midsund har jobbet sammen om å få opp mer informasjon til de som kommer, og informasjonen forbedret på nett der turbeskrivelser, overnatting og opplevelser finnes på www.visitmolde.no. Tidligere har vi fått utarbeida turbeskrivelser og har jevnlige møter med reisleivsaktørene på Midsund om forbedringer som støtter opp under det gode vertskapet.

3 store oversiktstavler

Det er satt opp 3 store infotavler. Den første ser du når du kommer over på fergeleiene ved Solholmen og på Dryna, og det står en i Midsund sentrum.

Tavlene viser kart med mange turforslag på Midsund inkludert trappene, - det viser hvor du finner butikker og overnatting, og ikke minst hengekøyeparken som er etterspurt fra folk over hele landet. Vi har også tatt med henvisning til turbok og lydguide, og netthenvisning til www.visitmolde.no som er Visit Nordvest sin side over tilbud i Molderegionen.

Unike tavler ved hver trappeoppgang

Ved hver trappeoppgang står det unike infotavler som beskriver den trappa, samt oversikt over de andre oppgangene på norsk og engelsk.

Tavlene står da ved oppgangen til Bløkallen – der den gamle kløvstien gikk, ved Digergubben og Midsundhornet som har felles oppgang, men som deler seg etter hvert, Aksla og Akslahornet og ikke minst til Rørsethornet, som er Norges lengste sammenhengende sherpatrapp.

Turforslag er merket etter nasjonal standard med grønne, blå og røde løyper etter vanskelighetsgrad. Det er ingen sorte løyper på Midsund.

Masterplan Reiseliv som har stått for utarbeidelsen sammen med Midsund Idrettslag, og vi har avklart underveis med Molde kommune og tavlene leveres av Arkeoplan. Vi har søkt og fått støtte fra GassROR til å gjennomføre tiltaket.