Blir det nytt industrieventyr på Aukra?

De 50 deltakerne på frokostmøtet 6. mai fikk høyre om de store og spennende mulighetene etablering av Hydrogenfabrikk kan gi for næringslivet, både underveis i utbygging og ny følgeindustri. Miniversjon av Egget er under produksjon, er det starten på en ny teknologi for oppdrettsnæringen ? Se opptak av møtet her.

Vi har et veldig, veldig godt utgangspunkt i Aukra sa investeringsdirektør i Aker Horizos, Karl-Petter Løken i møtet.

Aker satser på å bygge et pilotanlegg om et par år og deretter et stor industrielt anlegg. Beslutning om oppstart av fullskala anlegg ligger litt frem i tid sa Løken. De er i en tidlig fase hvor de nå ser på morgendagens teknologi som forbedrer karbonfangst og forbedrer produksjon av hydrogen til å bli mer effektiv og konkurransedyktig.

Utbygging av hydrogenfabrikk vil tilføre en ny og spennende næring til regionen og flere arbeidsplasser. Løken opplyste at de nå bla ser på hvordan de kan etablere følgeindustri/tilstøtende næringer som kan knyttes opp mot hydrogen og karbondisoksyd som produkter, bla produksjon av proteinrikt dyrefor. Om en lykkes med å skape tilstøtende næringer og utnytte potensialet vil det skape mange flere arbeidsplasser.

Løken roste Aukra kommunes velvillighet og den gode dialogen de har med kommunen.

I september i fjor annonserte statsminister Erna Solberg at regjeringen ønsker en storsatsing på hydrogen. Aukra er godt posisjonert med bakgrunn i naturgassressursene som allerede befinner seg der. Ordfører Odd Jørgen Nilssen trakk videre frem samarbeidet og det lokale engasjementet som er viktig for slike prosjekter.

Karl Petter Løkens presentasjon finner du her

CEO i Hauge Aqua, Cato Lyngøy presenterte spennende planer om å bygge ny og mer bærekraftig teknologi for oppdrettsnæringen til sjøs med løsningen Egget. De ønsker å teste dette nå, ved et pilotanlegg som skal legges i Romsdalsfjorden. De ser store muligheter for oppskalering av Egget fremover.

Cato Lyngøys presentasjon finner du her

Se opptak av møtet her ( nedlastningen kan ta litt tid)

Møtet var gjennomført i samarbeid med Aukra Næringsforum.