Nyttig besøksrunde

14. oktober var den nye kommunedirektøren Marianne Stokkreit Aase sammen med daglig leder i MNF, Britt Flo på besøk hos noen av våre medlemsbedrifter. Mange gode innspill fra bedriftene!

Vi besøkte: Asko ved adm.dir Rune Heggdal og kvalitetsleder/rekrutteringsansvarlig Espen Ryther. Angvik Eiendom v/styreleder Stig Jacobsen og daglig leder Jun Vestad. Axess v/adm. dir. Lasse Iversen. Axtech v/adm.dir Richard Myhre og personalsjef Anne Mathilde Wicken. Brunvoll v/adm. dir. Kåre Øyvind Vassdal. Christie v/daglig leder Andreas Andenæs. Classic Norway v/styreleder Erik Berg og Scandic Seilet v/direktør Vanja Langsåvold Braute.

Bedriftene holdt gode presentasjoner/orienteringer og gav klare tilbakemeldinger ift hvilke forventninger de har til kommunen som tilrettelegger og utvikler. Det var to hovedtema som gikk igjen:

  • Ros til kommunen for at de bygger ut Sjøfronten
  • Det viktigste kommunen kan gjøre for bedriftene fremover er sikre at kommunen er attraktivt sted å bo og jobbe, herunder å ha gode basistjenester som skole og barnehagetilbud

I tillegg fikk vi konkrete innspill fra flere av bedriftene på områder som vedrører de direkte.

Ta kontakt med Britt Flo, bf@moldenf.no, eller 90799005, om din bedrift ønsker besøk.