Frokostmøte: Oppdrag SNR

2. mars. Over 100 påmeldte pt. Nærmere 5,5 mrd kroner skal investeres i SNR med nytt akuttsykehus på Hjelset. Prosjektet kan gi store muligheter for regionens næringsliv. Hør mer fra Heidi Nilsen og Knut R. Heimdal om prosjektet og mulighetene!
Dato2. mars kl. 09:00 - 10:00
StedTeams
Pris:Gratis
Åpent for:Alle
Last ned til kalender

Styret for Helse Møre og Romsdal vedtok i møtet 27. januar 2021 å lyse ut de seks første tilbudskonkurransene for prosjektet, med byggestart for akuttsykehuset i juni 2021.

I møtet 2. mars vil Heidi Nilsen, leder av prosjektstyret for SNR innlede. Hun har tidligere uttalt:» Vi har tru på at ei oppdeling i fleire entreprisar vil vere betre tilpassa marknaden. I tida framover vil vi ha fokus på å ha god dialog og kommunikasjon med marknaden for å sikre interesse og god deltaking i konkurransane som vi skal lyse ut». SNR-prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal vil deretter orientere om status i prosjektet, veien videre, herunder plan for entrepriser og gjennomføring. Etter orienteringene er det satt av tid til spørsmål/kommentarer.

Følgende tilbudskonkurranser er lyst ut/skal lyses ut

  • Arkitekttjenester; er lyst ut, oppstart mai
  • Prosjektering; er lyst ut, oppstart mai
  • Grunnarbeid/byggestart; lyses ut medio februar, oppstart tidlig juni
  • Fundament, råbygg og tett bygg; lyses ut i slutten av februar, oppstart slutten av august
  • Teknisk bygg/energisentral; lyses ut i slutten av februar, oppstart sutten av august
  • Boligrigg med kontor og kantine, lyses ut tidlig i mars, oppstart medio august

Utlysing av tilbudskonkurranse for psykiatribygget på Hjelset vil skje til høsten/vinteren 2021, med oppstart våren/sommeren 2022.

Prosjektet sin styringsramme er på 5350 MNOK og inkluderer nytt akuttsykehus på Hjelset, MTU, IKT, utomhus, DMS-prosjektet i Kristiansund, samt påløpte kostnader.

Prosjektet kan gi store muligheter for regionens næringsliv innen bygg og anlegg, utstyrsleveranser, servicetjenester og varer og forsyning.

Vel møtt!

Møtet arrangeres av Molde Næringsforum i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

Påmeldingen er nå lukket!