Permitteringsreglene utvides til 1. juli.

Permitteringsperioden forlenges til 1. juli 2021. Det er veldig bra og viktig for de som når maksimal permitteringsperiode i løpet av våren.

Fra 1. november 2020 økte maksperioden en arbeidsgiver kan fritas fra sin lønnsplikt innenfor en periode på 18 måneder, fra 26 til 49 uker.

Regjeringen vil nå forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Bedrifter som når maksimal permitteringsperiode i løpet av våren vil da få muligheten til å ha arbeidstakerne permitterte fram til 1. juli.

Du betaler lønn som vanlig i perioden fra du varsler om permittering til permitteringen starter. Dette kalles varslingsperioden (normalt minimum 14 dager).

Når permitteringen starter skal du betale lønn til den permitterte i to perioder:

  • Første periode med lønnsplikt (arbeidsgiverperiode 1) Du skal betale lønn til dine permitterte i ti dager fra første dag av permitteringen.
  • Ny periode med lønnsplikt (arbeidsgiverperiode 2 / arbeidsgiverperiode II) Fra 1. mars 2021 skal du betale lønn i fem nye dager når den permitterte til sammen har vært permittert i 30 uker de siste 18 måneder. Arbeidsgiverperiode 2 vil også gjelde alle de som er permittert per 1. mars og som allerede har vært permittert i tretti uker eller mer.
  • Se mer her NAV