Bestill gratis PCR-testere her!

Molde kommune deler nå ut sikre koronatester til arbeidsgivere i Molde. Dette er såkalte PCR-tester, det vil si samme type tester som tas på teststasjonen. Arbeidsgivere som ønsker å delta skal dele ut testene til sine ansatte, som tester seg selv eller et familiemedlem når de får symptomer på korona.

Kommunen deler ut 6000 gratis PCR-tester, og Molde kommune oppfordrer arbeidsgivere til å melde interesse for å være med på prosjektet. Målet er å korte ned tiden den enkelte må være hjemme fra jobb på grunn av symptomer og ventetid på prøvesvar.

Sikrere testmetode

De antigene selvtestene, som mange nå bruker for å teste seg hjemme, gir bare indikasjoner på om du kan ha korona. Dersom du tester positivt på en slik test, må du bestille time på teststasjonen for å få et sikkert resultat.

– PCR-testene er en langt sikrere testmetode. Mens en antigen selvtest trenger en million virus for å slå ut positivt, trenger PCR testene bare 40 virus, forklarer assisterende kommuneoverlege Marit Teigen Hauge. Målet med prøveprosjektet er at flere skal få sikkert resultat så fort som mulig.

Testen må analyseres på mikrobiologen

Den som bruker en PCR-selvtest, må bestille ordinær time på teststasjonen og levere inn selvtesten til avtalt tid. Teststasjonen sender prøven til mikrobiologen og du må logge deg inn på helsenorge.no på vanlig måte for å få svar på prøven din.

– Kan ikke hver enkelt like godt bestille time på teststasjonen?

Selvtestene tas i trygge omgivelser på et tidspunkt som passer den enkelte, og man kan spare tid. Det kan være spesielt viktig ved utbrudd på en arbeidsplass.

– Selvtesting med PCR er også velegnet for små barn. Barnet kan snyte seg i et papir og testpinnen dras igjennom snørret, forklarer Teigen Hauge. Nedenfor finner du filmer som viser hvordan barn og voksne kan utføre en PCR-selvtest. Foreldre kan få tilbud om PCR-testene via skolene og barnehagene i kommunen.

Selvtesting med PCR er et prøveprosjekt som Molde kommune gjennomfører i samarbeid med mikrobiologisk avdeling, Helse Møre og Romsdal. Prosjektet er basert på gode erfaringer fra blant annet Sverige og Storbritannia. Det er gratis å delta.

Meld på bedriften din!