Resultater fra profileringskampanjen

Vår felles profilering der 38 bedrifter med over 200 ledige stillinger i Molde-regionen ble avsluttet 31.januar. Kampanjen viser seg å ha fungert svært godt!

Bedrifter melder om både flere og bedre kvalifiserte søkere og at de har flere søkere fra andre steder i landet enn det de vanligvis får. Dette tyder på at kampanjen har fungert som vi ønsket! Det har vært flest besøkende fra Møre og Romsdal, men også en god del fra Agder, Innlandet, Nordland, Rogaland, Trøndelag og Oslo. Det har vært flest besøkende i alderen 25-45, men også en god del fra 45-65 år.

I perioden 21.desember til 31.januar, har vi kjørt betalte annonser for å profilere bedriftene i Molde-regionen som var på jakt etter flere ansatte. Kampanjen har blitt kjørt ut digitalt på flere flater, men hovedsakelig på Facebook, da dette viste seg å ha klart best effekt. Hovedmålet har vært å få folk til å klikke på annonsen for deretter å klikke seg videre til en stillingsannonse.

Det har vært 204 153 visninger til nærmere 80 000 unike personer i perioden. 1889 unike personer har klikket på en stillingsannonse og til sammen har vi registrert 5 000 klikk videre til annonsene. For hvert besøk på Molde Næringsforum sin oversikt over ledige stillinger, har det vært en 93,2% sjanse for at en eller flere stillingsannonser besøkes.

Eksempler på annonser brukt i kampanjen (Foto: Tibe)
Eksempler på annonser brukt i kampanjen (Foto: Tibe)