Samskapingsverksted om Hjertøya som energisamfunn

27.mai kl. 09.00 -14.00. Molde kommune v/SmartMolde, Molde Næringsforum v/Masterplan Reiseliv, Istad AS og Smart Innovation Norway inviterer til Samskapingsverksted på Protomore 27.mai der vi sammen meisler ut et hovedprosjekt for gjennomføring!
Dato27. mai kl. 09:00 - 14:00
StedProtomore
Last ned til kalender

BAKGRUNN

Hjertøya er en perle i Moldefjorden og har et stort potensiale som utfartssted og energisamfunn. Hva kan Hjertøya være for hvem? Hvordan kan det utvikles smarte og bærekraftige løsninger for å ta Hjertøya i bruk. Dette har forprosjektet «Hjertøya som energisamfunn» jobbet med, hatt både enkeltmøter og fellesmøter med interessenter. For å lykkes i dette prosjektet ønsker organisasjonene å involvere bredt og få med ulike aktører som har tanker og ideer og kanskje også kan bidra i å realisere noen muligheter. Les mer om prosjektet her: https://www.moldenaeringsforum.no/nyheter/2021/el-prosjekt-hjertoya-som-utfartssted-og-energisamfunn

HVA? HVORDAN?

Vi samles i ProtoMore InnovasjonsLAB for å få opp beskrive behov og mulighetsrom, skissere noen ideer om hvordan man kan videreutvikle Hjertøya. Det er allerede forprosjekt og initiativer i gang knyttet til elektrifisering av transport og energiutfordringer for øvrig, men det er behov for at flere aktører tenker og skaper muligheter sammen for å realisere noe av potensialet på Hjertøya. Vi skal jobbe gjennom dagen i en strukturert innovasjonsprosess med mål om konkrete ideer og innspill til hovedprosjekt som skal settes i gang og realiseres.

GJENNOMFØRING

Vi vil pga smittevernregler gjennomføre Samskapingsverkstedet som en hybrid-workshop. Vi har plass til 18 personer på Protomore, og resten deltar per zoom. Arrangementet er gratis for alle deltakere.

Meld deg på her innen 21.mai kl. 16:00;