SNR - endelig!

Nytt sykehus har i mange år vært en av det viktigste sakene for næringslivet og MNF. Å overvære grunnstein nedleggelsen var en stor begivenhet. For næringslivet betyr et topp moderne sykehus mye mer enn tilgang til gode helsetjenester.

SNR vil bidra til at attraktiviteten til regionen løfter seg, det har betydning når bedriftene skal holde på, og rekruttere ny arbeidskraft, og ikke minst er sykehuset en attraktiv arbeidsplass for mange. Til sammen 2000 personer vil ha sin arbeidsplass knyttet til SNR.

Troa på at dagen med grunnstein nedleggelse skulle komme, har svingt. For over 20 år siden arrangerte MNF sitt første leverandørmøte for bedrifter som var interessert i delta i leveranser til bygging av nytt sykehus, den gang skulle sykehuset bygges i Molde. Å endelig se grunnstein nedleggelsen og at byggeprosessen nå ser ut til å går på skinner gjør at det er grunn til å glede seg!

Det er er flott å se at lokale bedrifter skal delta i utbyggingen, og vi regner med at blir flere fremover. På topp i byggeprosjektet vil det være 500 personer inne på tomten, og det er beregnet at 1.500 årsverk vil bli brukt til å bygge SNR.