1000 er litt lite!

100 deltakere på frokostmøtet 5. mai fikk høre at næringslivet er på og vil bidra aktivt til å skape mange nye arbeidsplasser. Er målet om 1000 nye arbeidsplasser innen 2030 for lavt? Miljøet i Grandfjæra presenterte sine planer.

Se opptak fra møtet her ( det kanta litt tid å laste det ned)

MNF har mål om at Molde skal ha 35.000 innbyggere i 2030 og vekst i antall arbeidsplasser, som kommunen nå har tallfestet til 1000 nye arbeidsplasser innen 2030. Hårete mål, men helt på sin plass! De viser ambisjonene og retning for hva en skal jobbe for sa Britt Flo innledningsvis.

Ordfører Torgeir Dahl sa at de 1000 nye arbeidsplassene må komme innen privat sektor. Utviklingen med nedgang i arbeidsplasser og befolkning krever et taktskifte. Kommunen vil derfor sette som mål at de skal bli Norges mest næringsvennlige kommune sa Dahl, og la til at han har sette mange eksempler på at en er det motsatte. Han vil og åpne kommunen i større grad til å blir samspiller med næringslivet og akademia.

Styr etter målsettingen - ikke etter prognosene, sa styreleder i Høvding AS, Jarle Mellingen til kommunen. De skal skaffe 300 nye arbeidsplasser til Molde sa han og presenterte investeringer på 1,2 mrd kroner de nærmeste 4-5 årene, utbyggingen av 150 boliger og høghall med kontor mm. Grandfjæra skal frem mot 2030 bli en miljøpreget og utviklingsrettet bydel, som forener sentrumsnære boliger, servicetilbud, næringsliv og fritidsaktiviteter. med kontorbygg og ambisjon om

Børge Gjeldvik, Axio AS er en av de som har skapt mange arbeidsplasser i Molde med utgangspunkt i Axess. Axio er medeiere i Høvding As og Axess er et av selskapene som skal inn i høghallen. Gjeldvik representerer et sterkt innovasjonsmiljø som har erfaring fra etableringer som lykkes. Selskapene som Axio er eiere/medeiere i har ambisjon om nærmere 2 mr i omsetning i løpet av få år. De skal nå bla bygge opp et ledelsesmiljø hvor de hvert år skal inn i minst ett selskap av en viss størrelse for å forbedre lønnsomhet /vekst, samt at de skal investere i start up selskaper. Gjeldvik sa videre at de ønsker å komme i kontakt med gründere i regionen som har lyst til å få til noe. Axio vil kunne bidra finansielt og med kompetanse, både i de bedriftene de er på eiersiden i dag og nye. De ønsker også å få med flere på laget for å utvikle disse bla ved å trekke inn medinvestorer. Vi har tekt å fortsette å være med å skape masse arbeidsplasser, jeg tenker at 1000 er litt lite i løpet av 10 år, vi må i hvert fall klare det sa Gjeldvik og avsluttet med at de skal gjøre alt de kan, de skal få til veldig mye fremover og at de ønsker å komme i kontakt med folk som vil være med på dette.

En av Norges største klatrehaller, som vil bidra til å gjøre Molde mer attraktivt, er snart klar for byggestart i Granfjæra. Klatrehallen åpner 15.08.21 sa daglig leder Eivind Noreide. For å vise hvor stor interesse et slikt anlegg har så fortalte han at oppslaget i NRK MR da utbyggingen ble presentert på møte i MNF høsten 2019, var den NRK MR sin 4 mest leste artikkelen i 2019, og den mest kommenterte artikkelen deres på FB.

Presentasjonene fra møtet finner du her:

Høvding
Axio
Romsdal Tindegruppe

Romsdals Budstikke har laget en artikkel i etterkant av frokostmøtet. Les artikkelen her (betalingsmur)