Stabilt innbyggertall i regionen

33 færre innbyggere i Molderegionen i 2020.

Molderegionen gikk fra 65.384 innbyggere i starten av 2020 til 65.351 ved inngangen av 2021. Alle kommunene i regionen, unntatt Rauma og Molde har økning i 2020. Det er et tankekors at regionsenteret ikke har vekst, spesielt når en ser det opp mot hvor arbeidsplassene er i regionen. Boligmarkedet er noe som kan trekkes frem når en skal se på forklaringer.


Tall fra SSB/MR Fylke.