Store investeringer i regionen fremover

Vi går inn i en stor utbyggingsperiode i Molderegionen. En rekke mrd prosjekt er på trappene, til sammen nærmere 50 mrd skal investeres i og rundt Molde de kommende årene.

Det har så vidt vi vet aldri vært så mange store utbyggingsprosjekter i Molderegionen samtidig, noen gang, sier Britt Flo, daglig leder i MNF.

De kommende årene skal det investeres for nærmere 50 milliarder kroner i prosjekter i og rundt Molde. Utbyggingene vil være en stor vekstimpuls og bidra til en vekstperiode for regionen de kommende 10 årene. Hvor stor veksten blir er avhengig av hvor mye lokalt næringsliv som blir med på utbyggingene, samt hvor mye som aktørene kommer vil benytte seg av lokale/regionale funksjoner og servicetilbud.

Flere av prosjektene er så vidt i gang; SNR; Lønseth/Hjelset, landbasert oppdrettsanlegg. Møreaksen besluttes i Stortinget i dag, med planlagt byggestart i 2023 og ferdigstillelse i 2029.

•SNR - 6 mrd
•Lønseth- Hjelset – 1 mrd
•Landbasert oppdrettsanlegg – 1,6 mrd
•Ny 420 kV - 1-2 mrd
•Møreaksen – 24 mrd
Kjerringsundet – 2,5 mrd
•Ormen Lange fase 3 – 10 mrd

I tillegg er Hydrogenfabrikk under utredning, om, og evt hvor store investeringene kan bli her er ukjent.

Investeringsoversikten viser at det skjer mye spennende i regionen fremover. Vi tror dette vil gi Molde vekst både i befolkning, og næringslivet fremover. Her er det mange mange muligheter, både for eksisterende og nytt næringsliv!