Støtte til grønne innovasjonsprosjekter

ProtoMore inviterer bedrifter og kommuner til dialog om hva Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Regionale forskningsfond Møre og Romsdal kan bidra med av rådgiving og støtte til grønne omstillingsprosjekt.
Dato25. oktober kl. 14:00 - 16:00
StedPorotMore, Britveien 4 (mulig å delta digitalt)
Last ned til kalender