Tilskudd fra NAV - sommerjobb!

Skal din bedrift ansette sommervikarer? Da bør dere sjekke ut dette!

Nytt tilskudd fra NAV skal gi flere unge en sommerjobb

Arbeidsgivere som vil tilby sommerjobb til unge arbeidsledige, kan nå få støtte fra NAV.

Hvem kan ansettes?

· Tiltaket er aktuelt for personer mellom 16 og 29 år, med liten eller ingen arbeidserfaring, og som har fått vurdert av NAV at de har behov for hjelp og/eller tilrettelegging for å komme i jobb. Gjennomføres i perioden 1. juni til og med 31. august. Tilskuddet kan gis i inntil fire uker per kandidat.

– Unge har vært særlig hardt rammet av pandemien. Spesielt dem som sto utenfor arbeidslivet før koronapandemien, stiller nå enda lenger bak i køen. Målet med dette sommerjobbtiltaket er at flere i denne gruppen skal få muligheten til å skaffe seg verdifull arbeidserfaring, slik at de kommer seg et steg videre og stiller bedre rustet i arbeidsmarkedet framover, sier arbeids- og velferdsdirektør, Hans Christian Holte.

Tiltaket innebærer at arbeidsgiver og NAV spleiser på lønnen til den unge i en avtalt periode. Støtte og tilrettelegging utover dette, avtales mellom arbeidssøkeren, arbeidsgiveren og NAV.

Mer informasjon for arbeidsgiver her:

https://arbeidsgiver.nav.no/tiltak/sommerjobb/