Velkommen til Eiendomskonferansen 4.november!

Siste frist for påmelding! Ca 120 påmeldte til Eiendomskonferansen 4.november, der temaet er "Bærekraftig utvikling i eiendomsbransjen". Vi tar tempen på prosjekter i regionen vår, og hvor bærekraftige de egentlig er. Hvordan kan Molde bli mer bærekraftig, hvorfor skal vi jobbe med bærekraftig utvikling og er rehabilitering alltid bedre enn nybygg?
Dato4. november kl. 08:30 - 15:45
StedBjørnsonsalen, Scandic Seilet Hotell
Priskr. 3.000,- pr.pers + mva (kr. 1.500,- fra 2.deltaker der flere fra samme bedrift melder seg på)
RegistreringFra kl. 08:30
Konferansen starterKl. 09:00
Last ned til kalender

Programmet

09:00 - 10:00 - Lokal oppdatering

Fylkesstatistikken for Romsdal v/Trygve Grydeland, fagleder seksjon for plan, Møre og Romsdal fylkeskommune
Prosjekter i regionen v/ordførerne i Molde, Hustadvika, Aukra og Rauma kommuner

Kaffe og nettverksbygging

10:30 - 12:00 - Å bygge for fremtiden

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal v/Knut Ragnar Heimdal, prosjektleder, SNR
Bærekraftig veiprosjekt v/Harald Espeland, daglig leder, Møreaksen
Reknes Kompetansehub v/Per Olaf Brækkan, bygg- og eiendomssjef, Møre og Romsdal fylkeskommune
Status MACE - hvor er vi? v/Stig O. Jacobsen, styreleder i Angvik Eiendom
Nettverksetablering for eiendomsbransjen på gang i Molde? v/Sindre Gundersen, CDO, XPRO/Founder, Contech Norway

Lunsj

12:45 - 14:20 - Vi fortsetter...

Molde kommune som en attraktiv, bærekraftig kommune v/Eirik Heggemsnes, kommunalsjef Teknisk, plan, næring og miljø, Molde kommune
Ombrukskartlegging - slik gjør du det v/Anja Sivertsen, klima- og miljørådgiver, Statsbygg/Grønn Byggallianse
Prosjekter med stor samfunnsverdi v/Osmund Kaldheim, administrerende direktør, Husbanken
Hva er best i et klimaperspektiv – rehabilitering eller nybygg? v/Kristin Fjellheim, forsker, Sintef Community

Kaffe og nettverksbygging

14:45 - 15:45 - Hva nå?

Økonomi og trender i eiendomsbransjen v/Victoria Sparrman, samfunnsøkonom, NHO
Byutvikling for fremtiden v/Julie Sjøwall Oftedal, sjef for strategi og utvikling, A-lab arkitekter

Avslutning og vel hjem

Møteleder: Randi Hollingen, daglig leder, PrivatMegleren Molde/styreleder, Norges Eiendomsmeglerforbund

Prosjekter i regionen

Torgeir Dahl, ordfører i Molde kommune, Tove Henøen, ordfører i Hustadvika kommune, Odd Jørgen Nilssen, ordfører i Aukra kommune og Yvonne Wold, ordfører i Rauma kommune, presenterer kommende prosjekter i sine respektive kommuner.

Ordførerne
Trygve Grydeland

Fylkesstatistikken for Romsdal

Det er tradisjon at fylkesstatistikken og sentrale utviklingstrekk for regionen vår presenteres på Eiendomskonferansen. I år presenteres statistikken av Trygve Grydeland som er fagleder statistikk, analyse og kart i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Knut Ragnar Nytt

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Knut Ragnar Heimdal er prosjektdirektør for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Bygginga av det nye akuttsjukehuset på Hjelset er i gang og han gir oss en status for byggeprosessen. I tillegg får vi vite hvordan det er tenkt i forhold til bærekraftig bygg og miljøambisjoner rundt det nye fellessykehuset.

Harald Espeland

Bærekraftig veiprosjekt

Harald Espeland er daglig leder i Møreaksen AS som har som formål å realisere et fergefritt samband over Romsdalsfjorden. Den nye veien mellom Ålesund og Molde skal ivareta miljøet for fremtiden. Hvordan sikres dette?

Per Olaf Brækkan

Reknes Kompetansehub

Møre og Romsdal fylke har som ambisjon å være bærekraftsfylke nummer en, og for å få til dette er det definert 6 større satsinger, hvor 3 av dem er svært relevante for byggebransjen. Det planlegges for verdens første senter for sertifisering av bærekraft – i Molde! Per Olaf Brækkan, bygg- og eiendomssjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune, kommer til Eiendomskonferansen for å presentere planene.

Stig O  Jacobsen

Status MACÉ - hvor er vi?

Angvik Eiendom har tatt initiativ til å etablere en hub med et stort, nasjonalt kompetansesenter for eiendomsbransjen, der entreprenører, arkitekter, rådgivere, eiendomsutviklere med flere samles på en felles arena. Stig O. Jacobsen, styreleder i Angvik Eiendom presenteres status for senteret.

Sindre Gundersen

Nettverksetablering for eiendomsbransjen på gang i Molde

Sindre Gundersen er Chief Digital Officer i Xpro og initiativtaker for Contech Norway, som er en uformell møteplass for alle nysgjerrige, engasjerte og teknologidrevne mennesker, som har interesse i byggebransjen og hvordan den kan bli bedre på alle mulige måter. Nå ser de på muligheten for å etablere et nettverk for bransjen i Molde.

Eirik Heggemsnes Molde Kommune

Molde kommune som en attraktiv, bærekraftig kommune

Eirik Heggemsnes, kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø i Molde kommune kommer for å fortelle hvordan kommunen ser for seg eiendomsutvikling fremover. Hva med tomteproblematikk og priser, Hjelset om 20 år – og hvordan bli en attraktiv og bærekraftig kommune i fremtiden?

Anja Sivertsen 002

Ombrukskartlegging - slik gjør du det

Vil den nye veilederen for bestilling av ombrukskartlegging bidra til at flere utbyggere gjennomfører ombrukskartlegginger for å identifisere ombrukspotensialet i sine bygg? Og vil flere leverandører i verdikjeden raskere utvikle tjenester for å få til ombruk i praksis i stor skala? Anja Sivertsen, klima- og miljørådgiver i Statsbygg, har sammen med Grønn Byggallianse utarbeidet veilederen. Hun har tidligere jobbet 20 år so miljørådgiver i private rådgivningsbedrifter og med sertifisering av nybygg og renovering av bygg i Svanemerket.

Osmund Kaldheim

Prosjekter med stor samfunnsverdi

Osmund Kaldheim er administrerende direktør i Husbanken, som er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken, og som gradvis har endret sin rolle fra boligbank til velferdsetat. Husbanken bistår kommunene på det boligsosiale, velferdspolitiske feltet, med fokus på vanskeligstilte i boligmarkedet, og har universell utforming og miljøvennlig boligformidling som satsingsområder.

Kristin Fjellheim Sintef Community

Hva er best i et klimaperspektiv – rehabilitering eller nybygg?

Kristin Fjellheim, er forsker i Sintef Community, med mastergrad i industriell økologi fra NTNU, og jobber med bærekraftsanalyser innenfor bygg og anlegg, mer spesifikt inn mot materialbruk i bygg, levetidsperspektivet for bygg og områder og avfallsfri- og utslippsfri bygg- og anleggsplass. Av fremtidens bygg vil den største andelen av bygningsmassen bestå av bygg vi allerede har bygget. Hvorfor bør vi jobbe med økt rehabilitering av bygningsmassen for å nå klimamålene når nybygg ofte kan ha lavere utslipp i driftsfasen av bygget? Sintef har gjennomført to kartleggingsprosjekter som ser på klimagassutslippene gjennom hele levetiden til bygninger, både nybygg og rehabiliterte bygg. "ZEN case – klimagasskrav til materialbruk i bygg" tar for seg 130 byggeprosjekter i Norge og evaluerer hvor i levetiden til byggene utslippene oppstår, mens "CLIMAP-X" rapporten tar for seg 12 rehabiliteringsprosjekter og utslippene fra disse byggene opp mot referansenybygg.

Victoria Sparrman

Økonomi og trender i eiendomsbransjen

Victoria Sparrman er samfunnsøkonom i NHO og vil gi oss innsikt i konsekvenser av pandemien, hvordan vil økonomien og samfunnet se ut fremover og hvordan kan dette påvirke eiendomsbransjen?

Julie Sjøwall Oftedal

Byutvikling for fremtiden

Byene våre fortettes med rekordfart. Hvordan går det med hensynet til menneskers opplevelser, tilhørighet og livskvalitet i den tette og klimavennlige byen? Hvordan sikrer vi at byene blir levende og verdiskapende og at næringslivet har grobunn i nyutviklede områder? Julie Sjøwall Oftedal hevder at blant de avgjørende faktorene for å lykkes, er om vi klarer å bygge på eksisterende identitet i nye utviklingsområder og hvordan vi løser førsteetasjer og bygulv – ut fra et brukerperspektiv. Oftedal er partner og strategisk leder i A-lab arkitekter, som hun har vært med på å lede frem til en posisjon som et av landets ledende arkitektur- og urbanismefirmaer. Hun er også styremedlem i det internasjonale forskningssenteret Include, som forsker på hvordan det går med sosial bærekraft når byer fortettes for å bli mer klimavennlige. Hun har tidligere drevet eget firma som strategisk rådgiver og forretningsutvikler. Julie har et særlig engasjement for byliv og står bak førsteetasje-konferansen Bakkekontakt og flere forsknings- og innovasjonsprosjekter, som DIP-støttede Hengende Hager.

Randi Hollingen

Møteleder

Randi Hollingen er partner og daglig leder i PrivatMegleren Molde og styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund. Randi loser oss gjennom Eiendomskonferansen.

Velkommen til Eiendomskonferansen 4.november på Seilet!

Påmelding er stengt. Ta kontakt med bb@moldenf.no ved henvendelser.

Påmeldingen er nå lukket!

Påmeldte

FornavnEtternavnBedrift
Agnete HjertvikNorconsult AS
Andreas AndenæsChristie & Opshl AS
AnikkenBergBerg-Invest AS
Anita MarieMeisingsetHRP AS
AnjaSivertsenStatsbygg
Anne GreteSvenøyAngvik Eiendom AS
Anne LiseLarsenMolde eiendom KF
ArildSvendsliMolde eiendom KF
ArveSolholmMolde og Romsdal Havn IKS
BerntVågsæterPlanor Bolig AS
BerntVilnesNorconsult
BjarneJosefsenArkitektene BBW AS
BjørnBrunvollDNB
Bjørn BrubækRomsdalsbanken
Bjørn ErikHjellsetMøre og Romsdal fylkeskommune
Bjørn Erik FosseideEiendomsMegler1 Midt Norge AS
BjørnarGundersenConsto Molde
BrittFloMolde Næringsforum
BrittBlichfeldtMolde Næringsforum
ChristianRekdal HavnegjerdeMulticonsult
Christian SollidRomsdal Sparebank
Dagrun KarinStakvikMolde og Romsdal Havn IKS
Dordi StorvikXPRO AS
EirikSponåsSparebanken Møre
EirikHeggemsnesMolde kommune
EirikAaNIVERO AS
Elin LarsenBløMøre og Romsdal fylkeskommune
EvyStrømmeMøre og Romsdal Boligbyggelag
GeirHoemMolde eiendom KF
Geir IngeHavnesSolid Dale Malo AS
Georg OleVesterhusHusbanken
Gerd-ElinLøkenMolde eiendom KF
HanneRausandLangvas
HaraldEspelandMøreaksen
HaraldKjørsvikAtlantic Eiendom AS
Hege Beate FredheimArkitektene BBW AS
Hege-BeateSkjølberg NAV Møre og Romsdal
Irene MalmedalThon Eiendom
Jan ArildLøvikRomsdal gruppen as
Jan IngeTorsetBDO AS
Jan-Børge SilsethRomsdal Sparebank
JanneLønsethagen
JimmyEriksenChristie & Opsahl
Jo SigurdvoldNorconsult AS
JoakimØksenvågMøre og Romsdal Fylkeskommune
JoarIndergårdElmo Teknikk AS
Johan BraatenNAV Møre og Romsdal
JulieSjøwall OftedalA-lab arkitekter
JuneVestadAngvik Eiendom
JørgenStensbyMolde kommune
Karin NorliSpareBank 1 SMN
Karl PetterGrindvikAsplan Viak AS
KetilBjerkelandArkitektene BBW AS
Kirsten ConradOlesenHandelsbanken
Kjell JohanVatneVatne Arkitekter AS
Kjersti HasseløHasseløMøre og Romsdal fylkeskommune
Kjetil G.SæterAngvik Prosjektering
KolbjørnHeggdalMolde Næringsforum
KristinTangvikMøre og Romsdal fylkeskommune
KristinFjellheimSintef Community
Kristin Ø. VatneObos Block Watne
KristineGautvikAngvik Eiendom
Lars PetterOseRekvest AS
Leif BendikHustadBerg-Invest as
LisbethSmørholmRomsdal Gruppen
Liv KarinLysloDNB
MagnusMagerøyEiendomsmegler1
MalinBrusethMolde eiendom KF
MargretheSørsethMolde eiendom KF
MarianneAasenMolde kommune
MaritMoe RasmussenAdvokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
MariusHaalandMolde kommune
MartinOseRekvest AS
Martin TorvikHansenSparebank1 Nordmøre
Mette JaneHolandMolde kommune
Odd HelgeSandvikOlav Sandvik AS
Odd JørgenNilssenAukra kommune
Ola ØvstedalKosbergNorconsult AS
OlavAkselvollMolde og Romsdal Havn IKS
Ole BjørnRødsethMolde Auto AS
Ole Jakob StrandhagenMøre og Romsdal Boligbyggelag
OsmundKaldheimHusbanken
OttoNygårdSparebanken Møre
PaulGrovenFræna Kysteiendom AS
PaulHjelsetVeidekke Entreprenør AS
Per EirikSilsethHRP AS
Per OlafBrækkanMøre og Romsdal fylkeskommune
Per OveNydalMøre og Romsdal fylkeskommune
Per SverreRaknesAdvokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
RagnhildSandøyHelse Møre og Romsdal HF
RandiThomassenAngvik Eiendom
RandiFiksdalMolde eiendom KF
RandiHollingenPrivatmegleren
Randi Aleksandria BrokstadMøre og Romsdal Boligbyggelag
RogerSporsheimAdvokatfirmaet Sporsheim
RuthYtterstadAdvokatfirmaet Sporsheim
SiljeMordalMulticonsult
SindreGundersenXPRO AS
Stein BergOshaugOshaug Metall AS
Stig O. JacobsenAngvik Eiendom
SveinKjerstadHandelsbanken
Svein RonnyMorewoodSolid Dale Malo
TereseLinchausenXPRO AS
ThereseHammerø EvensenAngvik Eiendom AS
ToneRangnesHøvding AS
TonjeKvalsnesXPRO AS
Tor EgilHeimstadMolde eiendom KF
ToraAngvik JacobsenAngvik Eiendom
TorePettersenAsplan Viak AS
ToreSundeSunde Eiendom Holding AS
ToreHjelsethNAV Møre og Romsdal
TorgeirDahlMolde kommune
TorgeirMartinussenHøvding AS
Torgeir HaukebøMolde Eiendom KF
Tormod Borge SkundbergKristiansund kommune
ToveHenøenHustadvika kommune
TrygveGrydelandMøre og Romsdal fylkeskommune
VegardIndergårdAngvik Prosjektering
Vegard NygaardReiteRomsdal Anlegg AS
Vibeke KjølstadHelse Møre og Romsdal HF
VictoriaSparrmanNHO
VidarHellandVeidekke Entreprenør AS
YvonneWoldRauma kommune
ÅsmundVestadMolde eiendom KF
ØysteinAngvikAngvik Grytnes Entreprenør AS
ØysteinVassgårdMolde eiendom KF