Velkommen til Eiendomskonferansen 4.november!

4.november ønsker vi nok en gang velkommen til Eiendomskonferansen i Molde. Temaet på årets konferanse er: Bærekraftig utvikling i eiendomsbransjen. Vi tar tempen på prosjekter i regionen vår, og hvor bærekraftige de egentlig er. Hvordan kan Molde bli mer bærekraftig, hvorfor skal vi jobbe med bærekraftig utvikling og er rehabilitering alltid bedre enn nybygg?
Dato4. november kl. 08:30 - 15:30
StedBjørnsonsalen, Scandic Seilet Hotell
Priskr. 3.000,- pr.pers + mva (kr. 1.500,- fra 2.deltaker der flere fra samme bedrift melder seg på)
RegistreringFra kl. 08:30
Konferansen starterKl. 09:00
PåmeldingInnen 1.november
Last ned til kalender

Programmet

09:00 - 10:00 - Lokal oppdatering

Fylkesstatistikken for Romsdal v/Trygve Grydeland, fagleder seksjon for plan, Møre og Romsdal fylkeskommune
Prosjekter i regionen v/ordførerne i Molde, Hustadvika, Aukra, Vestnes og Rauma kommuner

Kaffe og nettverksbygging

10:30 - 11:45 - Å bygge for fremtiden

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal v/Knut Ragnar Heimdal, prosjektleder, SNR
Bærekraftig veiprosjekt v/Harald Espeland, daglig leder, Møreaksen
Nettverksetablering for eiendomsbransjen på gang i Molde?v/Sindre Gundersen, CDO, XPRO/Founder, Contech Norway
Reknes Kompetansehub v/Per Olaf Brækkan, bygg- og eiendomssjef, Møre og Romsdal fylkeskommune
Status MACE - hvor er vi? v/Stig O. Jacobsen, styreleder i Angvik Eiendom

Lunsj

12:30 - 14:00 - Vi fortsetter...

Molde kommune som en attraktiv, bærekraftig kommune v/Eirik Heggemsnes, kommunalsjef Teknisk, plan, næring og miljø, Molde kommune
Ombrukskartlegging - slik gjør du det v/Anja Sivertsen, klima- og miljørådgiver, Statsbygg/Grønn Byggallianse
Prosjekter med stor samfunnsverdi v/Osmund Kaldheim, administrerende direktør, Husbanken
Hva er best i et klimaperspektiv – rehabilitering eller nybygg? v/Kristin Fjellheim, forsker, Sintef Community

Kaffe og nettverksbygging

14:30 - 15:20 - Hva nå?

Økonomi og trender i eiendomsbransjen v/Victoria Sparrman, samfunnsøkonom, NHO
Byutvikling for fremtiden v/Julie Sjøwall Oftedal, sjef for strategi og utvikling, A-lab arkitekter

Avslutning og vel hjem

Møteleder: Randi Hollingen, daglig leder, PrivatMegleren Molde/styreleder, Norges Eiendomsmeglerforbund

Prosjekter i regionen

Torgeir Dahl, ordfører i Molde kommune, Tove Henøen, ordfører i Hustadvika kommune, Odd Jørgen Nilssen, ordfører i Aukra kommune og Yvonne Wold, ordfører i Rauma kommune, presenterer kommende prosjekter i sine respektive kommuner.

Ordførerne
Trygve Grydeland

Fylkesstatistikken for Romsdal

Det er tradisjon at fylkesstatistikken og sentrale utviklingstrekk for regionen vår presenteres på Eiendomskonferansen. I år presenteres statistikken av Trygve Grydeland som er fagleder statistikk, analyse og kart i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Knut Ragnar Nytt

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Knut Ragnar Heimdal er prosjektdirektør for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Bygginga av det nye akuttsjukehuset på Hjelset er i gang og han gir oss en status for byggeprosessen. I tillegg får vi vite hvordan det er tenkt i forhold til bærekraftig bygg og miljøambisjoner rundt det nye fellessykehuset.

Harald Espeland

Bærekraftig veiprosjekt

Harald Espeland er daglig leder i Møreaksen AS som har som formål å realisere et fergefritt samband over Romsdalsfjorden. Den nye veien mellom Ålesund og Molde skal ivareta miljøet for fremtiden. Hvordan sikres dette?

Sindre Gundersen

Nettverksetablering for eiendomsbransjen på gang i Molde

Sindre Gundersen er Chief Digital Officer i Xpro og initiativtaker for Contech Norway, som er en uformell møteplass for alle nysgjerrige, engasjerte og teknologidrevne mennesker, som har interesse i byggebransjen og hvordan den kan bli bedre på alle mulige måter. Nå ser de på muligheten for å etablere et nettverk for bransjen i Molde.

Per Olaf Brækkan

Reknes Kompetansehub

Det planlegges for verdens første senter for sertifisering av bærekraft – i Molde! Per Olaf Brækkan, bygg- og eiendomssjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune, kommer til Eiendomskonferansen for å presentere planene.

Stig O  Jacobsen

Status MACÉ - hvor er vi?

Angvik Eiendom har tatt initiativ til å etablere en hub med et stort, nasjonalt kompetansesenter for eiendomsbransjen, der entreprenører, arkitekter, rådgivere, eiendomsutviklere med flere samles på en felles arena. Stig O. Jacobsen, styreleder i Angvik Eiendom presenteres status for senteret.

Eirik Heggemsnes Molde Kommune

Molde kommune som en attraktiv, bærekraftig kommune

Eirik Heggemsnes, kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø i Molde kommune kommer for å fortelle hvordan kommunen ser for seg eiendomsutvikling fremover. Hva med tomteproblematikk og priser, Hjelset om 20 år – og hvordan bli en attraktiv og bærekraftig kommune i fremtiden?

Anja Sivertsen 002

Ombrukskartlegging - slik gjør du det

Vil den nye veilederen for bestilling av ombrukskartlegging bidra til at flere utbyggere gjennomfører ombrukskartlegginger for å identifisere ombrukspotensialet i sine bygg? Og vil flere leverandører i verdikjeden raskere utvikle tjenester for å få til ombruk i praksis i stor skala? Anja Sivertsen, klima- og miljørådgiver i Statsbygg, har sammen med Grønn Byggallianse utarbeidet veilederen. Hun har tidligere jobbet 20 år so miljørådgiver i private rådgivningsbedrifter og med sertifisering av nybygg og renovering av bygg i Svanemerket.

Osmund Kaldheim

Prosjekter med stor samfunnsverdi

Osmund Kaldheim er administrerende direktør i Husbanken, som er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken, og som gradvis har endret sin rolle fra boligbank til velferdsetat. Husbanken bistår kommunene på det boligsosiale, velferdspolitiske feltet, med fokus på vanskeligstilte i boligmarkedet, og har universell utforming og miljøvennlig boligformidling som satsingsområder.

Kristin Fjellheim Sintef Community

Hva er best i et klimaperspektiv – rehabilitering eller nybygg?

Kristin Fjellheim, er forsker i Sintef Community, med mastergrad i industriell økologi fra NTNU, og jobber med bærekraftsanalyser innenfor bygg og anlegg, mer spesifikt inn mot materialbruk i bygg, levetidsperspektivet for bygg og områder og avfallsfri- og utslippsfri bygg- og anleggsplass. Av fremtidens bygg vil den største andelen av bygningsmassen bestå av bygg vi allerede har bygget. Hvorfor bør vi jobbe med økt rehabilitering av bygningsmassen for å nå klimamålene når nybygg ofte kan ha lavere utslipp i driftsfasen av bygget? Sintef har gjennomført to kartleggingsprosjekter som ser på klimagassutslippene gjennom hele levetiden til bygninger, både nybygg og rehabiliterte bygg. "ZEN case – klimagasskrav til materialbruk i bygg" tar for seg 130 byggeprosjekter i Norge og evaluerer hvor i levetiden til byggene utslippene oppstår, mens "CLIMAP-X" rapporten tar for seg 12 rehabiliteringsprosjekter og utslippene fra disse byggene opp mot referansenybygg.

Victoria Sparrman

Økonomi og trender i eiendomsbransjen

Victoria Sparrman er samfunnsøkonom i NHO og vil gi oss innsikt i konsekvenser av pandemien, hvordan vil økonomien og samfunnet se ut fremover og hvordan kan dette påvirke eiendomsbransjen?

Julie Sjøwall Oftedal

Byutvikling for fremtiden

Julie Sjøwall Oftedal er partner og strategisk leder i A-lab arkitekter, som hun har vært med på å lede frem til en posisjon som et av landets ledende arkitektur- og urbanismefirmaer. Hun har sin utdanning fra Arkitekthøyskolen i Oslo, Universitetet i Oslo (retorikk) og BI. Tidligere har hun blant annet drevet eget firma som strategisk rådgiver for arkitektur- og designbedrifter og vært journalist i Arkitektnytt. Julie har et særlig engasjement for byliv og står bak førsteetasje-konferansen Bakkekontakt og flere forsknings- og innovasjonsprosjekter, som DIP-støttede Hengende Hager.

Randi Hollingen

Møteleder

Randi Hollingen er partner og daglig leder i PrivatMegleren Molde og styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund. Randi loser oss gjennom Eiendomskonferansen.

Velkommen til Eiendomskonferansen 4.november på Seilet!

Meld deg på her:

* Ja, jeg samtykker til at Molde Næringsforum (MNF) behandler personopplysninger om meg for å håndtere påmelding til MNFs arrangementer. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at MNF skal kunne registrere din deltagelse. MNF tar bilder på sine arrangementer som vil kunne distribueres på MNFs nettside og i sosiale medier.