Velkommen til nye medlemmer i MNF!

Molde Næringsforum har fått 6 nye medlemsbedrifter siste halvår, og 12 til sammen i løpet av 2021. Vi ønsker dem alle velkommen!

De nye medlemsbedriftene er:

Angvik Grytnes 258Px

Angvik Grytnes Entreprenør AS

Angvik Grytnes Entreprenør AS er et av Møre og Romsdals største entreprenørselskaper med over 60 ansatte med utgangspunkt i Angvik og Sunndal. Angvik Grytnes Entreprenør AS inngår som ett av flere samarbeidende selskap i Angvik Gruppen.

Arkeoplan 300Px

Arkeoplan AS

Arkeoplan AS er spesialister på skiltløsninger for kultur- og naturinformasjon og er lokalisert i Saturnvegen på Bergmo. Skilt og turbok-kasser fra Arkeoplan finner du fra Lindesnes i sør til Svalbard i nord.

Schmidt 300Px

Schmidt Kjøkken Molde

Schmidt Molde er nyåpnet kjøkkenbutikk som holder til i Oscar Hanssens veg ved storsenteret. Schmidt Kjøkken har 650 kjøkkenbutikker fordelt over hele verden og er eid av samme familie i 3 generasjoner.

Sintef Norlab 300Px

SINTEF Norlab Molde

SINTEF Norlab er Norges største norskeide laboratorieselskap. Deres virksomhetsområder er miljømåling, kjemiske analyse, mikrobiologi, veterinærmedisin og materialtesting. I tillegg til et bredt analysespekter og tekniske tjenester innenfor sine kjerneområder, tilbyr de også prøvetaking og rådgivning.

Sintef 300Px

SINTEF Ålesund AS

SINTEF Ålesund ASer datterselskap av SINTEF og holder til på NMK. De leverer tjenester spesielt innenfor maritim virksomhet, fiskeri og havbruk.

Veøy Invest AS

Veøy Invest AS opererer innenfor finansierings- og forsikringssegmentet og eies av Hans Martinsen Hilde