Vil du profilere din bedrift på Romsdalskonferansen?

17.november arrangerer vi Romsdalskonferansen - årets møteplass for nærings- og samfunnsliv i Molderegionen. Bli med og profiler din bedrift på konferansen!

Konferansen er en fin arena å synliggjøre din bedrift på.

Støttespillere
Logo, med link til dere, på digitale flater hvor vi profilerer Romsdalskonferansen, direkte distribusjon til ca 800 personer i vår database, samt annonsering i sosiale medier, logo på egen roll-up for sponsorer, som plasseres i og utenfor konferansesalen. Logo på power point under konferansen. Pris: kr 6.000 + mva

Hovedsonsor
Logo, med link til dere, på digitale flater hvor vi profilerer Romsdalskonferansen, direkte distribusjon til ca 800 personer i vår database, samt annonsering i sosiale medier, logo på egen roll-up for sponsorer, som plasseres i og utenfor konferansesalen. Logo på power point under konferansen. Oppsett av 1-2 av deres roll-ups i fellesarealene. En konferanseplass. Logo på deltakerkortene. Pris: kr 22.500 + mva

Send mail til post@moldenf.no snarest og innen onsdag 3.november om dere ønsker profilering.

Husk også å melde deg på som deltaker på konferansen! Meld deg på her