Webinar: Støtteordninger for bedrifter i Møre og Romsdal

I samarbeid med NHO Møre og Romsdal, inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge og Forskningsrådet til eit kort webinar om relevante støtteordningar for bedriftene i Møre og Romsdal.
Dato23. juni kl. 12:00 - 12:30
StedDigitalt
Last ned til kalender

Fylkeskommunen vil særskilt orientere om Bedriftsintern opplæring (BIO), og det vert ein kort gjennomgang av aktuelle støtteordningar frå Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Agenda for møtet

  • Fylkeskommunen: Bedriftsintern opplæring (BIO) og andre støtteordningar v/Øyvind Tveten
  • Forskningsrådet - Relevante støtteordningar. v/Arthur Almestad
  • Innovasjon Norge - Relevante støtteordningar. v/Kurt Thomassen

Lenke til kalenderen til Møre og Romsdal fylkeskommune: https://mrfylke.no/kalender/naering/informasjon-til-bedrifter-om-aktuelle-stoetteordningar

Lenke til ordninga Bedriftsintern opplæring (BIO): https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/tilskot-naering-innovasjon-og-kompetanse/bedriftsintern-opplaering-bio