Bedriftsbesøk

Vi inviterer kommunaldirektør Marianne Stokkereit Aasen og ass. kommunaldirektør Hege-Beate Skjølberg på månedlige besøk til bedrifter i Molde. Med ambisjon om å bli Norges mest næringsvennlige kommune er innspill og dialog viktig.

Bedriftsbesøkene gjennomfører vi for at kommunen skal få et innblikk i det spennende næringslivet vi har, og ikke minst at bedriftene skal kunne fortelle kommunen hva de forventer fra kommunen for at en skal bli Norges mest næringsvennlige kommune.

Sist uke besøkte vi R&M Shipinterior, ved Ingebjørg Klausen, Jim Thomas Gundersen og Christian H Inderhaug. Maritech ved Odd Arne M. Kristengård og Julie Gulla-Pettersen. Elmo ved Joar Indergård og Ellen Bolsø Engelund. Oshaug Metall ved Stein Berg Oshaug og Geir Berg Oshaug. Takk til dere alle for offensive presentasjoner og klare tilbakemeldinger!

Det er spesielt tre innspill som går igjen for å utvikle kommunen til et attraktivt sted å bo og jobbe: Sikre god barnehagedekning, gode skoler og honnør til kommunen for satsingen på Sjøfronten!

Ta kontakt med Britt Flo, bf@moldenf.no, eller 90799005, om din bedrift ønsker besøk.