Trainee i Molderegionen starter opp igjen!

Bli med i jakten på de beste traineene! Jakter din virksomhet kompetent arbeidskraft? Er det viktig for din bedrift å ha tilgang til, tiltrekke seg og beholde kompetanse i regionen? Har dere planer eller prosjekter fremover som krever høy eller riktig kompetanse? Bli med på Trainee i Molderegionen (TiM)!

Ettårig trainee-ordning for bedrifter innenfor alle fagretninger/bransjer.

MNF har den siste måneden fått innspill fra LBO, Glamox, NOV og Axess som alle har ønsket at Trainee i Molderegionen revitaliseres. Bakteppet er et tøffere marked for å rekruttere arbeidskraft. Trainee-ordninger er ofte populære blant nyutdannede og de bidrar til at fremtidige arbeidstakere kan få øynene opp for mulighetene i regionen.

Bli med i TiM og delta på felles profilering/langsiktig omdømmebygging og synliggjør at regionen har attraktive arbeidsplasser for personer med høyere utdanning!

Kort om TiM

Ettårig trainee-ordning for bedrifter innenfor alle fagretninger/bransjer.

 • Stillingene har søknadsfrist 31.mars
 • Trainee-året varer fra august til august
 • Det legges opp til 3-4 faglige fellessamlinger for traineene. Samlinger med fokus på personlig utvikling med ulike tema som nettverksbygging, relasjonsledelse mm, med bruk av profesjonelle kursholdere Teambuilding, bedriftsbesøk og erfaringsutveksling mellom traineene vil være en del av fagsamlingene
 • Bedriften betaler kr 10.000 pr år for å delta i TiM-samarbeidet
 • Bedriften betaler kr 40.000 pr år for å ha en trainee i ett år. Dette inkluderer all markedsføring, organisering og gjennomføring av fagsamlinger og turer (inkl. mat, transport, overnatting)
 • TiM deltar på karrieredager og holder bedriftspresentasjoner i løpet av året for å rekruttere traineer og markedsføre bedriftene
 • Sosiale medier brukes aktivt i markedsføringen. Egen prosjektside www.timtrainee.no
 • Traineene sender søknad til TiM som videresender respektive søknader til bedriftene når søknadsfristen er ute. Resten av ansettelsesprosessen og avtale om lønn mm er opp til bedriften selv
 • MNF er programadministrator og stiller med prosjektleder som markedsfører ordningen, følger traineene, koordinerer deltakerbedriftene og arrangerer samlinger gjennom programmet

Krav til bedriften:

 • Mer enn 4 ansatte
 • En mentor med ansvar for oppfølging og veiledning av traineen
 • Traineen skal ha en fagansvarlig (kan være mentor) og det skal skrives en arbeidsplan som skal inneholde arbeidsoppgaver (kan endres underveis) og en oversikt over hva traineen skal gå gjennom og lære i løpet av året.
 • Egen arbeidsavtale i hht arbeidsmiljøloven

Som trainee-bedrift får du i løpet av trainee-året:

 • Hjelp til rekruttering og søknadsprosessen
 • Tilgang til en bredere søkermasse
 • Verdifull kompetanse til bedriften
 • Oppfølging av traineer i løpet av trainee-perioden. Faglig og sosialt påfyll for dine traineer (verdi ca. kr 100.000)
 • Markedsføring av din bedrift på nett og i sosiale medier (verdi ca. kr 25.000)
 • 4 karrieredager ved ulike høgskoler/universiteter (verdi ca. kr 120.000)
 • 2 bedriftspresentasjoner (verdi ca. kr 120.000)

Krav til traineen:

 • Utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Har maksimalt 3 års arbeidserfaring etter avsluttede studier
 • Behersker norsk som arbeidsspråk

Ønsker dere mer informasjon om TiM? Kontakt prosjektleder Britt Blichfeldt: tlf: 48 31 35 60, bb@moldenf.no

Oversikt over bedrifter som har meldt seg på oppdateres fortløpende på www.timtrainee.no

Vil dere delta i TiM 2022? Meld dere på her innen 31.januar: