Bli med og tilby Sommer Internships!

Bli med og ansett Sommer Interns! Vi blir stadig kontaktet av studenter som forteller at det er vanskelig å få sommerjobb i Molde. Erfaringsmessig så er sommerjobb en fantastisk måte å knytte studenter til bedriften på

6-8 uker Sommer Internship for studenter - for bedrifter innenfor alle fagretninger/bransjer

Vi starter nå flere konkrete tiltak som en del av den langsiktige profileringen av regionen inn mot fremtidens arbeidskraft innen høyere utdanning. Sommer Internship er en helt nytt tilbud for oss, men som bla næringslivet i Rauma har hatt suksess med.

Vi har flere ganger blitt kontaktet av studenter som forteller at det er vanskelig å få sommerjobb i Molde. Erfaringsmessig så er sommerjobb en fantastisk måte å knytte studenter til bedriften på, og dermed for å kunne tilby jobb etter utdanning eller senere.

Som Sommer Intern kobles studenter på bachelor- eller masternivå inn mot regionen og næringslivet på en god måte ved at de ansettes på vanlige vilkår i 6-8 sommer uker i en bedrift. De skal ikke inn en vanlig sommerjobb i bedriften, men jobbe på et definert prosjekt som bedriften har eller ønsker å utrede/utvikle, og de skal levere sluttrapport innen de avslutter internshipet. Se eksempler på hvordan bedriftene i Rauma har beskrevet dette her: Raumas Stillinger 2022

Det som bidrar til at dette er mer en sommerjobb er også at vi lager et fellesskap for Sommer Interns. MNF skal selv ansette en i Sommer Internship-stilling som bla skal følge opp studentene og skape sosiale arenaer, arrangerer turer, bedriftsbesøk mm. Hensikten med dette er å skape gode opplevelser også utenom jobben og bidra til at det får oppleve regionen i et felleskap. Spesielt viktig er det for de som ikke har nettverk i byen. I Rauma i fjor så var 8 av 10 interns utenfra kommunen.

MNF koordinerer og markedsfører Sommer Internship-stillingene og vi følger dem opp undervis i perioden de er i Molde. Søknadsfrist for studentene er 15. februar. Søknader sendes direkte til de deltakende bedriftene.

Pris for å delta i Sommerintern er 2022 er kr 5.000 + mva pr bedrift.

Vil dere delta i Sommer Internship 2022? Meld dere på her innen 19.januar så ta vi kontakt ift innhenting av stillingsannonse mv.

Spørsmål? Kontakt Britt Blichfeldt tlf 48313560 eller Britt Flo tlf 90799005.

Forbehold: Vi må ha med bedrifter som har til sammen 15 stillinger før vi starter prosjektet.

Påmeldingen er nå lukket!