Byggesak og næringslivet

Byggesak i kommunen - samarbeider for bedre tjenester. Se referat fra samhandlingsmøte 16.02.22 her.

Vi har hatt flere konstruktive møter med Molde kommune og byggesak de siste årene ift Byggesak og hvordan en kan få til et best mulig samarbeid for en bedre og mer effektiv tjeneste. Det er veldig flott å se at innspillene fra næringslivet blir tatt tak i, takk til leder av byggesak Roar Moen og hans gjeng. Samarbeidsgruppen bestå av representanter fra ulike sektorer innen bygg og anlegg, og ledergruppen i teknisk, plan og miljø i kommunen: Anni Kari Pedersen, Molde kommune, Arnold Askeland, Xpro, Kristine Gautvik, Angvik Eiendom, Britt Flo, MNF, Eirik Heggemsnes, Molde kommune, Jørund Lillås, SMN, May Jorun KN, Arkitektene BBW,Roar Moen, Molde kommune, Stine Breivik, Molde kommune og Tor Martin Nilsen, SnekkerTeam.

I møtet vii februar kom det enda flere innspill på hva som kan utvikles/forbedres fremover, se referat fra møtet her og sak i RB https://www.rbnett.no/.../derfor-har-det-gaatt-tregt-paa...