Cruise sesongen 2022 i Molde

Næringen går nå nye veier og bærekraft settes høyere på agendaen. Molde og Romsdal Havn holder alle som er involvert i anløp jevnlig oppdatert med informasjon og prognoser. Møre og Romsdal seiler opp som nummer 2 av fylkene med fleste cruiseanløp og det er derfor viktig at vi tar en aktiv rolle når det gjelder videreutviklingen av cruisenæringen i Norge.

Vi er usikre på hva vi kan forvente av cruisesesongen 2022. Sesongen 2021 var det minimalt med anløp. For 2022 er det stadige endringer grunnet pandemien og vanskelig å forutse hvor mange skip som kommer. Per nå forventes rundt 60-70 % av anløpene, men det er ulikt hvor stor kapasitet de ulike rederiene opererer med. En del av skipene som har booket inn Molde er store skip med plass til 4500 – 6000 passasjerer på full kapasitet, men det er grunn til å tro at flere rederi velger å seile med begrenset kapasitet. Vi forholder oss til det gjeldende nasjonale regelverk når det gjelder Covid 19. Per nå betyr det at Innreisekarantene ikke gjelder for personer som kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har hatt Covid siste tid. Det er politiet som har ansvar for å utøve grensekontroll i Norge.

I 2019 var hele 91 % av cruiseskipene som la til kai hos oss fra Europa. Og hele 62% var fra Tyskland, mens 29 % var andre europeiske og 9 % var andre nasjonaliteter.

Vi skulle i 2020 motta 83 skip i Molde, og i 2021 148 skip. Av disse har veldig få cruise til Molde vært gjennomført grunnet pandemien. Lang liggetid er viktig for å kunne få til lokal verdiskaping med opplevelser og handel i land.

Det første skipet som er forventet nå i år er Otto Sverdrup som kommer 22.januar, men som kun ligger en time i land. Maud kommer litt senere samme dag og ligger 3 timer ved kai. Neste anløp deretter er Fritjof Nansen den 27.januar. Du kan følge anløpene i Molde her: https://www.molde-romsdalhavn.no/cruise/cruisekalender


Mer verdiskaping i land er viktig

Markedsansvarlig Jorid Søvik i Molde og Romsdal havn forteller at kontakten med rederiene og innsalget har så langt foregått digitalt.

Det legges opp til mer markedsaktiviteter for de neste månedene med en Cruise Europe konferanse i februar, og Cruise Norway arrangement London & Hamburg i mars, samt Seatrade Global USA i april.

Mer enn noen gang ser man behovet for et sterkt samarbeid om bærekraft. Cruisehavnene i Møre og Romsdal og destinasjonsselskapene har gått sammen for å bidra til en bærekraftig cruisenæring og inviterte rederiene til digitalt dialogmøte i oktober 2021.


Går nye veier

Miljøkravene skjerpes, og Norges nye reiselivsstrategi har stort fokus på mer lokal verdiskapning og mindre fotavtrykk. Ålesund Cruisenettverk tok initiativet og har sammen med havnene i Ålesund, Geirangerfjord, Kristiansund, Molde og Åndalsnes invitert cruiserederier fra hele verden til et digitalt diskusjonsmøte om hvordan vi kan samarbeide og møte det grønne skifte, og utvikle en mer bærekraftig og fremtidsrettet cruiseturisme. Møtet ble avholdt på ÅKP (Ålesund kompetanse senter) som jobber med innovasjon og forretningsutvikling. Hele 13 forskjellige cruiserederier med totalt 23 gjester fra hele verden deltok i tillegg til representanter fra havner og de to destinasjonsselskapene i fylket.

‘Vårt mål er at vi sammen med cruisenæringen utvikler mer miljøvennlig og bærekraftige løsninger. Cruiseturisme gir store ringvirkninger innen transport, detaljhandel, servering, opplevelser og mye mer. Vi ønsker å sette i gang gode prosesser sammen med rederi og andre interessenter og sammen skape nye kreative og konsept for både landbasert aktiviteter og helårs turisme. Det skal vi gjøre gjennom å se på seilingsplaner, infrastruktur kombinert med attraksjoner og opplevelser i fylket’, sier Monica Berstad Mæland som er Produkt- og Destinasjonsutvikler hos Destinasjon Ålesund & Sunnmøre.

Attraktivitet gjennom bærekraft

Reiselivsnæringen og Vestlandsrådet har sammen med Fjord Norge lagt frem en handlingsplan for reiseliv på Vestlandet; Scenario 2030 «attraktivitet gjennom bærekraft». I dette bilde mener vi at cruise kan spille en viktig rolle.

Målet om å tilrettelegge for en cruiseturisme med stor verdiskaping med lite fotavtrykk ble godt tatt imot av deltakerne i møtet. Formålet var å starte dialog med cruiserederiene, utforske nye muligheter sammen og vise hva fylket vårt har å by på. Havnene jobber for å tilrettelegge, med blant annet utbygging av landstrømsanlegg, søppelhåndtering og innføring av EPI. Korte avstander mellom havnene med lav seilingshastighet med muligheter for en variert og spennende reiserute innad i fylket, lang liggetid, spredning av trafikken og kaier nær de største attraksjonene gir mer tid til å oppleve og bedre lokal verdiskapning med lavere utslipp.

Molde har ingen egen utviklingsfunksjon for cruise, men Molde og Romsdal havn, Visit Nordvest og Masterplan reiseliv 2030 samhandler nå om å revidere Molde sin cruisestrategi fra 2019. Dette arbeidet vil være ferdig på vårparten.

I tillegg deltar Visit Nordvest for på innsalgs og markedssiden for cruise sammen med Molde og Romsdal havn.

Før jul ble det gjennomført et pakkekurs for cruise og grupper. Det er særdeles viktig å ha gode opplevelser å kunne tilby på land for å få til mer verdiskaping fra cruiseturismen i Molde.

Vårt fokus på godt vertskap i Molde gjennom Moldevert, samhandlingen med opplevelses leverandørene gjennom Masterplanen og fra havnas side er også vesentlig for å lykkes i å tilrettelegge for en næring som går nye veier.


Bildet er fra et av Molde og Romsdals Havn sine oppdateringsmøter overfor de som jobber inn mot cruiseleveransene.