Det blir plass til alle!

Ambisjonen som ble vedtatt våren 2021 om at Molde kommune skal ha reell full barnehagedekning ligger fast. Det opplyste ordfører Torgeir Dahl til styret i MNF, som hadde saken på dagsorden 14.03.22.

I en situasjon der nærings- og samfunnslivet har stort og økende behov for å få flere til å komme hit for å bo og jobbe, kan ikke mangel på barnehageplasser være bremsen. Molde kommune har full dekning for dem med lovfestet rett til barnehageplass, og jobber for å nå ambisjon om at dekningen skal være reell, altså etter behovet. Når Lillekollen Barnehage snart blir ferdigstilt får en mer kapasitet, det ses også på muligheten for å legge til ekstra kapasitet der og en ser på utplassering av modulbygg der pågangen er størst.

Fra barnehage opptaket høsten 2023 blir det full reel barnehagedekning lover Torgeir Dahl. Det er veldig bra!

Det er en ønskesituasjon at flere småbarnsfamilier ønsker å flytte hit. Når bedriftene blir utfordret på hva de mener er kommunen sin viktigste oppgave for de og hvordan Molde skal bli Norges mest næringsvennlige kommune er svaret entydig; nødvendig infrastruktur som barnehageplasser og skole må være på plass.