Digitalt frokostmøte

13. mai kl. 08.30 - 09.30. Kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen, innovasjons- og endringsguide Mette Holand og enhetsleder samfunn og plan Anni Kari Pedersen om ny kommuneplan, utbyggere og mer forutsigbare planprosesser, innbygger lab og Smart Molde - Norges mest næringsvennlige kommune.
Dato13. mai kl. 08:30 - 09:30
StedTeams
Last ned til kalender

En utfordring som har vært adressert til kommunen i mange år er uforutsigbare planprosesser som gjør at det kan ta årevis å få gjennom utbyggingsprosjekt. Bedre dialog mellom utbyggere og kommune og mer forutsigbare planprosesser, vil bidra til mer effektive prosesser og kostnadsbesparelser for næringslivet. Dette vil kommunen nå bedre og vi får bla høre om bruksanvisning for planprosesser (Send inn planforslag eller planendring - Molde kommune)

Ny kommuneplan er det mange som venter på, flere av planene til kommunen er mange 10 år gamle og ikke tilpasset dagens situasjon. Når kommer ny kommuneplan?

For å bli Norges mest næringsvennlig kommune jobber Molde kommunen også med flere forbedrings- og utviklingsprosjekt gjennom Smart Molde. Hva har en oppnådd og hva jobber en med nå?

Molde kommune skal i løpet av året åpne Innbygger lab, hva er dette hvordan kan den komme næringslivet til gode?

Innlegg ved kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen, innovasjons- og endringsguide Mette Holand og enhetsleder samfunn og plan Anni Kari Pedersen, Molde kommune.

Påmelding innen 12. mai kl. 14.00 under. Lenke til møtet sendes ut dagen før møtet.

Velkommen!