Fergefri kryssing?

Fergefrikryssing av Langfjorden vil være en etterlengtet løsning. Vi håper det kommer snart!

Molde Næringsforum var initiativtaker sammen med kommunene Rauma og Molde til etablering av den gang Langfjordtunnelen AS senere Langfjordforbindelsen i 2003. De første årene var det stor optimisme om prosjektet, og vi trodde virkelig at fergefri løsning var i sikte.

Vi var i sluttfasen med planprosessene for en 11 km lang tunnel med 7 % stigning, da det i 2014 kom nye direktiv fra Vegdirektoratet som umuliggjorde tunnel med ett løp. Dette medførte at prosjektet ikke lenger var selvfinansierende. Kryssing av Langfjorden står på en uprioritert finansieringsliste til Møre og Romsdal fylkeskommune, sammen med alle andre fergeavløsningsprosjekt i fylket, unntatt Nordøyveien og Todalsfjorden. For å kunne realiseres må prosjektene dermed være selvfinansierende.

Heldigvis vedtok fylket i desember 2016 å sette inn to ferger på sambandet hele året, mot at dette ble finansiert ved å legge ekstra takstsoner på sambandet. Fra februar 2018 var det permanent to ferger på sambandet. To ferger kom på plass etter initiativ og påtrykk fra Langfjordforbindelsen AS, med styreleder Lars Olav Hustad i spissen.

Flytebro, hengebro og toløps tunnel med 5 prosents stigning, ( to tunnelløp på ca 15 km) ble utredet og vurdert av ulike fagmiljøer. Rambøll AS sa i 2018 bla « alle de aktuelle løsningene representerer yttergrensene for hva som er bygd før, både nasjonalt og internasjonalt.» Ingen av disse prosjektene var i nærheten av å være selvfinansierende, hvilket var kravet fra vegeier Møre og Romsdal fylkeskommune. For å få ned kostnadene og dermed muligheten for realisering av fergefri løsning, var den klare faglige anbefalingen fra Statens Vegvesen i 2018/2019 at kryssing av Langfjorden med broalternativ måtte avvente teknologiutvikling og erfaringer fra de nye metodene for nyvinnende fjordkryssinger som var under utredingen/realisering på fergefri E-39. MNF valgte derfor i starten av 2019 å si fra seg daglig ledelse i selskapet.

En har nå kommet lenger i utprøvingen av nye og mindre kostnadskrevende løsninger for å bygge broer. Langfjordforbindelsen AS skal legge frem ulike alternativ denne uken. Det ser vi frem til og vi håper at kostnadene på broløsninger nå er slik at det gjør det mulig å knytte Molde og Rauma sammen til ett fergefritt bo- og arbeidsmarked.