Fin sommersamling i Lederforum

Med mange gode innlegg ble det en givende kveld på Gildehallen 21.juni for de 70 påmeldte.

Marianne Gjerde, er eier av bedriften Arvid Gjerde AS. Med "hele familien" ansatt i bedriften har hun gjort seg noen erfaringer om Lederskap og eierskap i familiebedrifter som hun delte på møtet.

Ingebjørg Klausen adm. dir. i R&M Ship Interior, fortalte om hvordan det er Å navigere i krevende tider.

Berit Brendskag Lied var mangeårig regionvegsjef i Statens vegvesen region midt før hun hoppet hun ble ass. fylkesmann/statsforvalter. Nylig startet hun i ny jobb som leder for kvalitet, økonomi og administrasjon ved Romsdal videregående skole. Hun snakket om: Godt voksen, men fortsatt sulten! Hvordan bevare motivasjon og arbeidslyst gjennom hele arbeidslivet?

Julie Brodtkorb var i mange år Erna Solbergs statssekretær, strateg og høyre hånd, og leder for Høyres kvinnegruppe. I 2017 skiftet hun retning og ble administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), hvor hun er en markant og uredd leder."Jeg har vært ekstremt opptatt av å være flink pike." var tittel på hennes innlegg.


Har du eller kjenner du noen som vil delta i forumet? Her er mer informasjon og innmelding her.