GassROR IKS: Småtiltakspotten åpnet for å ta imot søknader.

Første søknadsrunde har frist innen 1.april 2022 kl. 12:00.

Nå er det åpnet for å kunne søke støttemidler fra Småtiltakspotten til GassROR IKS.

Denne årlige potten til mindre tiltak er tiltenkt lag, foreninger o.l. Det vil bli vektlagt egeninnsats som dugnad og andre bidragsytere (sponsormidler, gavemidler o.l.).

Med «mindre tiltak» menes tiltak der det kan søkes om støtte på inntil 50.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

For prosjekter på inntil 3 år kan søkes om støtte på inntil 150.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

Det gis ikke bedriftsrettet støtte. Her finner du GassROR IKS sine retningslinjer for søknader. For ytterligere opplysninger – se GassROR IKS sine nettsider på: www.gassror.no/smatiltak

Søknad om støtte må levere via dereselektroniske søknadsskjema