Kompensasjon for tap og ekstrakostnader

Molde kommune har fått tildelt 1,832 millioner kroner som skal benyttes til å kompensere tap og ekstrakostnader for lokale virksomheter som har vært rammet av inngripende smitteverntiltak i forbindelse med covid-19-pandemien.

Dette er 7. gang de lyser ut midler. Søknadsfristen er 8. april. Også denne gangen søkes det via Regionalforvaltning.no

For mer informasjon, se Molde kommunes nettsider