Mange nye arbeidsplasser i 2021

Gode tall og hyggelige lesning! Historisk vekst i arbeidsplasser i Molde og regionen i 2021.

I 2021 økte antall arbeidsplasser i Molde fra 18.624 til 19.298, en økning på 674 arbeidsplasser! Dette er en historisk høy økning. Vi har sett tilbake på tall for de siste 15 årene og veksten i 2021 er den klart høyeste i denne perioden, vi tror ikke det heller er noen periode forut som har hatt høyere vekst. Under oljeboomen i 2014, hvor det var en kraftig oppgang, økte antall arbeidsplasser i Molde med 584.

Av veksten på 674 arbeidsplasser i 2021 er knapt 400 innen privat sektor, hvor den største veksten er innen overnatting- og serveringsvirksomhet som økte med 110 arbeidsplasser, jordbruk, skogbruk og fiske økte med 66, informasjon- og kommunikasjon med 62, teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift med 62 arbeidsplasser.

I regionen ble det totalt 858 flere arbeidsplasser i 2021, dette er det høyeste tallet i perioden vi har sett på. I regionen var det ved årsskiftet 31.533 arbeidsplasser.

I 2020 hadde Molde nedgang på 48 arbeidsplasser og i 2019 nedgang på 62.Molderegionen hadde nedgang på 324 arbeidsplasser i 2020 og nedgang på 275 i 2019. Vekst nå er derfor svært gledelig og speiler aktiviteten vi opplever i nærings- og samfunnslivet i regionen.

Tallkilde: Møre og Romsdal fylkeskommune