Miljøverndirektoratet og Innovasjon Norge på befaring i Midsundtrappene Rørsethornet

Tirsdag og onsdag hadde vi besøk vedrørende vår søknad om Rørsethornet som Nasjonal Turiststi. Vi håper befaringen bringer oss et sted nærmere målet!

I forbindelse med vår søknad om å få inn Midsundtrappene Rørsethornet som en av Norges 15 Nasjonale Turiststier, hadde vi tirsdag og onsdag besøk av arbeidsgruppa for de nasjonale stiene. Miljødirektoratet var representert med Marie Selboskar Lier, Snorre Stener og Nils Yngve Ber og Haaken Michael Christensen kom fra utviklingsavdelingen i Innovasjon Norge.

Delegasjonen møttes parkeringsplassen ved Rørsethornet og fikk med seg turmat fra håndverksbakeriet Fole Godt på turen. Det jobbes med å utvide parkeringsplassen ved Rørsethornet og få til er servicebygg med toaletter. For anledningen hadde vi Askepott toalett tilgjengelig som vi har hatt et pilotprosjekt ved oppgangen.

Med turen var Kolbjørn Stølen og Robin Sørli fra Midsund Idrettslag som guider, og kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen og daglig leder i Molde Næringsforum Britt Flo bisto fra vertskapets side i Molde på befaringen i trappene.

Om kvelden fikk våre besøkende smake på den lokale sjømaten fra Midsund.

Påfølgende dag var et møte der vi presenterte arbeidet med Midsundtrappene som fyrtårn. Varaordfører Odd Helge Gangstad, som tidligere var ordfører i Midsund, hilste alle velkommen fra Molde kommune. Molde kommune har ved ordfører Torgeir Dahl som var opptatt for anledningen, levert innspill og støtte til søknaden fra Molde kommune på forhånd.

Kolbjørn Stølen og Robin Sørli, Midsund Idrettslag, informerte om arbeidet med å realisere Midsundtrappene, samhold og det store felles løftet med å realisere trappene.

Masterplan Reiseliv MNF ved Hilde Bergebakken har koordinert arbeidet med omfattende søknader, og informerte om destinasjonsutviklingen, besøksstrategi, sårbarhetsanalyser, bærekraft, knoppskyting, informasjonsarbeid og arbeidet med samferdsel og offentlig transport til trappene.

Fra Molde kommune var Idretts- og friluftslivskonsulent Tore Birkeland og byggesaksbehandler Hans Edvard Dahl Gjerde tilstede , og orienterte om kommunens tilrettelegging.

Fra næringslivet snakket Britt Flo, Molde Næringsforum, om virkningene for næringslivet i Molderegionen og Leif Arne Jenset, Midsund Næringsforum, om virkningene for næringslivet lokalt i Midsund. Og Torill Brandal Berge som er markedssjef i Visit Nordvest viste hvordan Midsundtrappene ble markedsført.

Delegasjonen informerte om bakgrunnen for ordningen med Nasjonale Turiststier.

Så langt er det kun fire som har fått akkreditering som nasjonale turiststier i Norge, og Molderegionen har et stort håp om at Midsundtrappene Rørsethornet blir en av de som får akkreditering. Les mer om nasjonale turiststier her.

Søknaden er omfattende, og vi innsendt med bred dokumentasjon:

 • Autorisasjonskrav far departementet med status for Midsundtrappene Rørsethornet med besvarelse av vår status per krav
 • Besøksstrategi for Midsundtrappene Rørsethornet fra 2019-2024 - som omtaler hvordan vi skal forvalte en bærekraftig besøksforvaltning
 • Turbeskrivelsene Rørsethornet og de øvrige i Midsundtrapp-familien,
 • Brukerundersøkelse 2020 og 2021
 • Søksstatistikk 2020 og 2021
 • Masterplan Reiseliv 2030 med Midsundtrappene som et fyrtårn
 • Sårbarhetsvurdering Midsundtrappene Rørsethornet – Sweco sommeren 2020
 • Visit Norway – de beste turmålene i Norge juni-august 2020 og 2021
 • Midsund kommunestyrevedtak og avtaler
 • Bekreftelser fra kommunen
 • Eksempel grunneieravtaler med 40 års varighet
 • Kart over toaletter i tilknytning til stiene
 • Uttalelsene fra Visit Nordvest, Nordmøre og Romsdals friluftsråd og fra DNT Møre og Romsdal
 • Eksempler på profilering av Midsundtrappene som helårs turmål
 • Ytterligere skilting Midsund, fergeleier mm
 • Informasjon om ny sommerbåtrute på Romsdalsfjorden som går til Midsund tre dager for uka i sesong