Kommuneledelsen på næringsbesøk

Vi har invitert med oss kommunaldirektør Marianne Stokkereit Aasen og ass. kommunaldirektør Hege-Beate Skjølberg på månedlige besøk til bedrifter i Molde. Med ambisjon om å bli Norges mest næringsvennlige kommune er innspill og dialog viktig!

Sist uke besøkte vi Motus ved daglig leder Kjell Hollen og leder for ettermarked Maria Apneseth, Bussbygg ved daglig leder Martin Henøen og salgssjef Andres Adhell, LBO, v/daglig leder Terje Hellum. Sunde Eiendom v daglig leder Tore Sunde, Visit Nordvest, v/reiselivsjef Torunn Dyrkorn og Masterplan Reiseliv v/produkt- og markedsutviker Hilde Bergebakken, og Høvding/Molde Næringseiendom ved styreleder Jarle Mellingen og daglige leder Tone Rangnes.

Bedriftene holdt gode presentasjoner og omvisinger. Tilbakemeldingen er at det viktigste kommunen kan gjøre for næringslivet er å fortsette å utvikle kommunen til et attraktivt sted å bo og jobbe, herunder å ha gode basistjenester som skole og barnehagetilbud: skap bolyst!

I tillegg fikk vi konkrete innspill fra flere av bedriftene på områder som vedrører de direkte.

Ta kontakt med Britt Flo, bf@moldenf.no, eller 90799005, om din bedrift ønsker besøk.