Nyetablerte aksjeselskap og konkurser i Molderegionen 2021

Stor økning i 2021! Det ble opprettet 324 nye aksjeselskaper i regionen i fjor, mot 260 i 2020. Økningen er størst i Hustadvika og Vestnes. 31 bedrifter ble begjært konkurs eller tvangsoppløst, mot 30 i 2022. Se fordelingen på kommuner her.

Antall bedrifter fordelt på kommuner (tall for 2020 i parentes):

Aukra:
Nyetableringer: 15 (17)
Konkurser: 1 (3)

Gjemnes:
Nyetableringer: 9 (10)
Konkurser: 2 (0)

Hustadvika:
Nyetableringer: 79 (41)
Konkurser: 5 (6)

Molde:
Nyetableringer: 139 (130)
Konkurser: 16 (18)

Rauma:
Nyetableringer: 30 (31)
Konkurser: 0 (2)

Vestnes:
Nyetableringer: 52 (31)
Konkurser: 7 (1)

Se her for oversikt over de nyetablerte bedriftene

Kilde: forvalt.no