Nystartet Logistikkforening

Glamox, Ekornes og Høyskolen i Molde stifter «Logistikkforeningen Møre og Romsdal», og inviterer til møte 22.mars 2022.

Møre og Romsdal er et logistikktungt fylke der vi er avhengig av at næringslivet deler kunnskap og trekker i samme retning. Logistikkforeningen har siden 1966 jobbet nasjonalt for å gi medlemmene inspirasjon og muligheten til å dele erfaringer med hverandre gjennom flere forskjellige typer arrangement.

«Det er en delingstanke om at vi skal bli bedre sammen. Vi mangler dette nettverket i dag i logistikkfylket, og aktørene og bransjen ønsker aktive nettverk – faglig påfyll og deling av beste praksis» sier Abrahamsen.

Ny avdeling i Møre og Romsdal

Nå er det etablert en ny avdeling i Møre og Romsdal, og nå inviteres alle logistikere til det første medlemsmøtet i fylket.

Steinar Abrahamsen er styreleder i den nystartede Logistikkforeningen Møre og Romsdal, og Logistics Director Nordics i Glamox.

Glamox, Ekornes, Høgskolen i Molde og Logistikkforum (Logistikkstudentene) er sentrale i interimsstyret – I styret sitter også blant annet Geir Arne Svenning fra Høyskolen i Molde og Group Logistics Manager Jan Robert Lyngvær fra Ekornes.

Målet er å ha samlinger med høyt faglig innhold etterfulgt av nettverksbygging i et sosialt miljø for å kunne skape seg et godt nettverk i bransjen. Planen er å bevege samlingene rundt i fylket slik at foreningen kan nå flest mulige bedrifter og medlemmer. Neste samling vil derfor mest sannsynlig foregå på Sunnmøre eller på Nordmøre, sier Abrahamsen.

Samling på Høyskolen i Molde 22. mars

Første samling blir tirsdag 22. mars på Høyskolen i Molde som er landets viktigste arena for logistikkutdannelse og en viktig arena for rekruttering inn til våre bedrifter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Alle logistikere i Møre og Romsdal inviteres herved på første samling, og til melde seg inn i lokalforeningen. Fokuset på første samling vil være bærekraft, samarbeid mellom logistikkstudenter og næringsliv og utviklingen på oversjømarkedet.

Påmelding og agenda for dagen:

https://logistikkforeningen.no...