Nytt fagskoletilbud innen elektro

Spennende tilbud om elektroutdanning på høyere yrkesfaglig nivå utvikles etter initiativ og i samarbeid med næringslivet i Molde. Oppstart i januar 2023 dersom søknaden om utviklingsmidler fra DIKU ( Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse) imøtekommes.

I vår tok MNF initiativ til å se på muligheten for Fagskole tilbud i Molde. Vi så fort at det var behov innen elektrobransjen og har sammen med ELMO Teknikk AS, v/daglig leder Joar Indergård, MIFO AS, v/daglig leder Daniel Moen, Bratseth AS, v/prosjektleder Jan Owe Stenløs og Ielektro AS, Ronny Melsæter og NELFO v/daglig leder Øyviind Myhra jobbet ovenfor og deretter sammen med Fagskolen i Møre og Romsdal og Fylket. Dette har resultert i at Fagskolen i dag sendte søknad til DIKU om utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning innen elektro.

Konkurransen om arbeidstakerne blir tøffere. Skal vi lykkes med å utvikle og beholde kompetente arbeidstakere fremover er tilbud innen etter- og videreutdanning som muliggjør kombinasjon av utdanning, samtidig som man står i arbeid, avgjørende. Derfor har bransjen vært veldig klar på at en ønsker et tilbud som er samlings - og nettbasert.

Initiativ og engasjement er også knyttet til at tilbudet blir tilgjengeliggjort utenfor eksisterende lokasjoner for Fagskolen Møre og Romsdal, og at nytt studietilbud legges til- eller knyttes tett til Molde i en eller annen form for tilstedeværelse av Fagskolen i Møre Romsdal. Molde har trolig den største tettheten av aktører innen bransjen i fylket, bl.a. har de fire initiativtagerne mer enn 300 medarbeidere ansatt, og de fleste vil de neste årene være involvert ifm. elektro-entrepriser ved utbyggingen av SNR på Hjelset til en verdi av kr. 0,5 mrd. Bedriftene stiller seg velvillig til å bidra inn mot undervisning og å kunne gjennomføre samlinger i deres lokaler. Høgskolen i Molde stiller seg positive til å kunne bidra inn mot undervisning og utvikling av tilbudet. Molde har videregående utdanningstilbud innen elektro, samt topp moderne undervisningsfasiliteter ved Romsdal VGS. Videre vil det være naturlig med en kobling til Molde Bærekraftshub som fylket har under planlegging.

Vi har det siste året sett lave søkertall til fagområdet lokalt. Å kunne tilby et løp hvor en kan ta videre- og etterutdanning på samme sted som videregående utdanning vil understøtte rekruttering til videregående nivå, og dermed tilgangen på fagarbeidere. Disse faktorene gjør at det både er riktig og sterkt ønskelig at elektroutdanningstilbudet som skal treffe lokalt, regionalt og nasjonalt forankres i Molde.

Det ventes svar på søknaden til DIKU innen april 2022. Gitt positivt tilbakemelding vil det bli oppstartet av utdanningstilbudet i januar 2023, med mål om akkreditert studie i mai 2024.