Over 20 traineer kommer til høsten!

Over 20 traineer kommer til Molde til høsten og starter i Trainee i Molderegionen (TiM)! TiM ble reetablert vinteren 2022 og har nå fått en pangstart med så mange traineer ansatt!

29 bedrifter deltar i TiM samarbeidet og de fleste av de har nå ansatt trainee(er). Sammen med deltakerbedriftene er vi nå i full gang med planleggingen av traineeåret; fagprogram, felles aktiviteter, mentorordniner mm er stikkord.

Gjennom den ettårige trainee-ordningen TiM, får nyutdannede en unik mulighet til å teste ut fagretninger/bransjer. Som trainee er en ansatt i en bedrift på vanlige vilkår til full lønn og med tett oppfølging av en mentor på arbeidsplassen. I tillegg får traineene delta i et spesialsydd program med sosialt og faglig tilbud sammen med de andre i traineeordningen. Dette gjør at en skaper seg et faglig og sosialt nettverk umiddelbart fra dag en. Vi vet at for mange nyutdannede kan det være krevende å starte i ny jobb og samtidig bygge opp sosiale arenaer. Derfor er traineeordningen genial, en får en verdifull arbeidserfaring som kan være et springbrett videre i karrieren og et solid nettverk. Som trainee er man ansatt i ett år i bedriften. Svært mange får tilbud om å fortsette i bedriften etter traineeåret.

Vi gleder oss skikkelig til å møte traineeene og oppstartssamlingen1- 2 september!

TiM er et prosjekt i regi av Molde Næringsforum.