Politiets nyhetsbrev nr.1/2022

Hensikten med nyhetsbrevet er å gi aktuell informasjon til sikkerhetsbransjen og næringslivet i Møre og Romsdal, samt å bygge en god relasjon mellom politiets næringslivskontakt og næringslivet.

Her kan du lese nyhetsbrevet.

Nødplakat for digitale angrep.

Næringslivskontakten i Møre og Romsdal politidistrikt er politiinspektør Kjell Arne Hestad: 2606045 // hestad@politiet.no