Rekruttering

På frokostmøtet 18. februar fikk 40 deltakere fikk høre om hvordan NAV kan bidra med rekruttering, både lokalt, nasjonal og internasjonalt, Yapril fortalte om målrettet rekrutering internasjonalt og kommunen orienterte nye måter for fremmedspråklige å lære norsk på.

Fylkesdirektør i NAV, Stein Veland, innledet med at det vil bli stor etterspørsel og kamp om arbeidskraften fremover og inviterte til samarbeid og dialog. Det svært lavt arbeidsledighet, 2,4 %, og den vil fortsette å gå ned, kommunene rundt Molde har enda lavere tall. Også fylkene rundt oss, Trøndelag, Vestlandet og Innlandet har lavere ledighet. Velands oppfordring er å se på "det skjulte gullet" de som ikke har vært så mye i arbeid, de som har hatt utfordringer med å komme i arbeidslivet. Her vi NAV bidra med å finne gode løsninger samme med bedriftene. Han andre oppfordring var å jobbe for å redusere sykefraværet. Her inviterte han til samarbeid mellom arbeidslivssenteret og NAV. Ut fra et bærekraftperspektiv er det mest bærekraftig vi kan gjøre å sysselsette folk.

Tove Gustad, seniorrådgiver og Roger Vorpenes, markedskoordinator Romsdal se presentasjonen til Gustad her, innledet med at ledigheten i Europa er på 7 %, det finnes ikke store grupper med ledige som står klare til å komme til Norge og det skal mer til at folk flytter nå enn tidligere. Arbeidskraft vi har mangel på har også andre land mangel på, men det er alltid folk som vil flytte på seg så det finnes muligheter. NAV bistår med utlysing av stillinger, jobbmesser, stillings annonser mm. Bruk arbeidsplassen.no til stillingsannonsering.

Nogva Heimdal Propulsion v/daglig leder Svein Tore Tande, fortalte om erfaringer fra samarbeid med NAV for å skaffe nye arbeidstakere, og oppfordringen var klar; bruk NAV!

Anette Hoås, Kommunikasjon og Innsalg MovED, Molde voksenopplæring, orienterte om nettplattformen de har utviklet for språklæring, se presentasjonen her.

Espen Sundgot, management consultant Yapril Ålesund og Molde, var utfordret til å orientere om hvordan de bistår til topp- og mellomledere ift internasjonal rekruttering, se presentasjonen her. Han trakk paralleller tilbake til 2012/2013 hvor det var stor etterspørsel etter arbeidskraft og hvor en hentet folk internasjonalt. Bygg en internasjonal organisasjon når du jobber internasjonalt. Hans beste råd var at bedriftene må "mappe" aktuelle kandidater om det er folk en møter via salgsmøter, messer osv, forstå og vit hvor en finner gitt kompetansen og gå målrettet og forberede deg på å ta i mot kandidatene. Bygg karrieesite på nettsiden. Se sak fra han innlegg her: https://nett.no/nyheter/like-t...

Britt Flo, MNF orienterte avslutningsvis kort om deres felles rekrutteringstiltak som Romjulstreff, Bli med Hjem, Topptur, Rekrutteringskampanjer mm.