Rundebordskonferansen 20.juli

Energiknutepunkt Nyhamna viderefører fra og med 2022 den tradisjonsrike Rundebordskonferansen under Moldejazz.
Dato20. juli kl. 09:00 - 16:00
StedScandic Alexandra Hotell Molde
Last ned til kalender

Formålet til Energiknutepunkt Nyhamna er et samarbeidsprosjekt mellom de fem kommunene i Romsdal sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune, LO, NHO og Høgskolen i Molde. Formålet er å er å utvikle Nyhamna til et sentralt energiknutepunkt og støtte overgangen til nullutslippssamfunnet.

Temaet for konferansen er "Brytningstid"

Norges geopolitiske betydning har aldri vært større enn i dag når det gjelder leveranser av olje, gass, fornybar kraft, metaller og mineraler. Krigen i Ukraina har understreket hvor sårbar Europa er mht. energi og råvarer. De siste rapportene fra FNs klimapanel gir et alvorlig bakteppe og understreker behovet for konkrete tiltak. Vi er i en brytningstid hvor verden etterspør mer og forutsigbar energi, samtidig som utslippene av klimagasser må ned. Dette danner et spennende utgangspunkt for Rundebordskonferansen som arrangeres i Molde onsdag 20. juli 2022.

Påmelding:
Rundebordskonferansen 2022 - 20.07.2022 | Romsdal Interkommunalt politisk råd | Kjøp billetter | Hoopla