Stor oppslutning om Trainee i Molderegionen!

Hele 29 bedrifter i Molderegionen deltar i Trainee i Molderegionen (TiM) og søker nå etter til sammen nærmere 40 traineer. Vil din bedrift delta?

TiM har også fått ny og fresh nettside og nå markedsfører vi traineeordningen overfor studenter i hele landet! Vil du vite mer om TiM og hvilke bedrifter som er med?

Se den nye nettsiden til TiM her.

Hva er trainee?

En trainee i TiM har minst tre års utdannelse og er nyutdannet (maks tre års relevant arbeidserfaring etter endte studier). Et traineeløp innebærer full stilling i ett år hos en bedrift. Traineene får også tilgang til faglig og sosialt påfyll i tillegg til verdifull arbeidserfaring.

Man kan ansette trainee innenfor alle fagretninger.

Hvem kan være traineebedrift?

Bedrifter innenfor alle bransjer i Molderegionen som har behov for mer kompetanse kan være traineebedrift.

Krav til bedriften:

  • Mer enn 4 ansatte
  • En mentor med ansvar for oppfølging og veiledning av traineen
  • Traineen skal ha en fagansvarlig (kan være mentor) og det skal skrives en arbeidsplan som skal inneholde arbeidsoppgaver (kan endres underveis) og en oversikt over hva traineen skal gå gjennom og lære i løpet av året.
  • Egen arbeidsavtale i hht arbeidsmiljøloven

Bli med i TiM og delta på felles profilering og langsiktig omdømmebygging som synliggjør at regionen har attraktive arbeidsplasser!

Følg denne lenken for mer informasjon og for å melde deg på som trainee-bedrift!

Tim Logo