Sparebanken Møre inn i Lederforum for kvinner i Molderegionen

Sparebanken Møre inn som samarbeidspartner til Lederforum for kvinner i Molderegionen.

Lederforumet ble etablert av MNF i 2015, og har over 170 medlemmer. Måleter å inspirere flere kvinner til å ta lederroller i arbeidslivet, for å bygge en sterkere og attraktiv region å bo og jobbe i. Dette gjør vi gjennom ulike møteplasser hvor kunnskapsdeling, synliggjøring av dyktige rollemodeller og nettverksbygging er sentralt. Vi er veldig glad for at Sparebanken Møre stiller opp som støttespiller for Lederforum for Kvinner i Molde regionen, sier daglig leder Britt Flo. Dette gjør at vi kan videreutvikle og styrke møteplassene fremover.

«Som fylkets største finansinstitusjon er Sparebanken Møre opptatt av at Molderegionen skal et attraktivt sted å bo, leve og jobbe for alle - uavhengig av kjønn. Kvinner er fortsatt underrepresentert i lederstillinger, og vi anser derfor Lederforum som en viktig arena for inkludering, erfaringsutveksling og kunnskapsdeling» sier Kolbjørn Heggdal, banksjef Næringsliv Romsdal og Nordmøre.

Et av våre største arrangement er "Rekk opp hånden jenter". Det er allerede over 150 påmeldte, se her for informasjon og påmelding.